Despre noi Structură Planul de Management

Planul de management al A.C.E.

Planul de management al A.C.E. a fost elaborat în contextul unor schimbări profunde la nivel naţional, în învăţământul superior. Aceste schimbări au loc în prezent pe trei mari fronturi:

 • schimbarea structurii învăţământului superior prin trecerea la un sistem gradat de acordare a diplomelor, în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene;
 • reorganizarea şi creşterea componentei de autofinanţare a sectorului de învăţământ superior;
 • redirecţionarea cercetării ştiinţifice şi atribuirea de responsabilităţi financiare pentru această componentă.

Ariile prioritare abordate sunt:

 • domeniul învăţământ, reglementat prin:
  • politici educaţionale şi
  • politici ale cercetării ştiinţifice;
 • domeniul financiar şi administrativ;
 • domeniul asigurării calităţii;
 • relaţiile internaţionale ale A.C.E.;
 • managementul şi resursele umane
 • biblioteca facultăţii

Cei interesaţi pot consulta în detaliu, următoarele documente conexe:

 • Planul operaţional al A.C.E. pentru 2022, în format pdf;
 • Planul operaţional al A.C.E. pentru 2021, în format pdf;
 • Planul operaţional al A.C.E. pentru 2020, în format pdf;
 • Planul strategic de dezvoltare al A.C.E. pentru mandatul 2020 - 2024, în format pdf;
 • Planul operaţional al A.C.E. pentru 2019, în format pdf;
 • Planul operaţional al A.C.E. pentru 2018, în format pdf;
 • Planul operaţional al A.C.E. pentru 2017, în format pdf;
 • Planul operaţional al A.C.E. pentru 2016, în format pdf;
 • Planul strategic de dezvoltare al A.C.E. pentru mandatul 2016 - 2020, în format pdf;
 • Planul operaţional al A.C.E. pentru 2015, în format pdf;
 • Planul operaţional al A.C.E. pentru 2014, în format pdf;
 • Planul operaţional al A.C.E. pentru 2013, în format pdf;
 • Planul operaţional al A.C.E. pentru 2012, în format pdf;
 • Planul strategic de dezvoltare al A.C.E. pentru mandatul 2012 - 2016, în format pdf;
 • Planul operaţional al A.C.E. pentru 2011, în format pdf;
 • Planul operaţional al A.C.E. pentru 2010, în format pdf;
 • Planul operaţional al A.C.E. pentru 2009, în format pdf;
 • Planul operaţional al A.C.E. pentru 2007, în format pdf;
 • Planul operaţional al A.C.E. pentru 2006, în format pdf;
 • Planul strategic de management al A.C.E. pentru intervalul 2008 - 2012, în format pdf.