Programe şi domenii de studiu

Acestea sunt :

 • pentru licenţă, şapte programe de studii din patru domenii de studiu;
 • pentru master, şapte programe de studii din patru domenii de studiu;
 • pentru doctorat, trei domenii de studiu.
Licenţă

În cele ce urmează puteţi vedea programele de studii la licenţă grupate pe domenii de studiu (în ordine alfabetică):

 1. domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei (CTI) cu specializările:
  1. Calculatoare cu predare în limba engleză (CSE);
  2. Calculatoare cu predare în limba română (CSR);
 2. domeniul Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii (IET) cu specializarea:
  1. Electronică aplicată (ELA);
 3. domeniul Ingineria Sistemelor (ISI) cu specializările:
  1. Automatică şi Informatică Aplicată (AIA);
  2. Ingineria Sistemelor Multimedia (ISM);
 4. domeniul Mecatronică şi Robotică (MRB) cu specializările:
  1. Mecatronică (MEC);
  2. Robotică (ROB).
Master

În cele ce urmează puteţi vedea programele de studii la master grupate pe domenii de studiu (în ordine alfabetică):

 1. domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei (CTI) cu specializările:
  1. Computer and Communication Engineering (CCE);
  2. Information Systems for e-Business (ISB);
  3. Ingineria Calculatoarelor şi Comunicaţiilor (ICC);
  4. Inginerie Software (ISW);
 2. domeniul Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii (IET) cu specializarea:
  1. Sisteme electronice avansate (SEA);
 3. domeniul Ingineria Sistemelor (ISI) cu specializările:
  1. Automatica Sistemelor Complexe (ASC);
  2. Tehnologii Informatice în Ingineria Sistemelor (TIIS);
 4. domeniul Mecatronică şi Robotică (MRB) cu specializarea:
  1. Sisteme de conducere în robotică (SCR).
Doctorat

Domeniile de studiu (în ordine alfabetică):

 1. Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei (CTI);
 2. Ingineria Sistemelor (ISI);
 3. Mecatronică şi Robotică (MRB).