Despre noi Istoric Învățământul tehnic

Invatamantul tehnic la Craiova

Centrul universitar de la Craiova s-a înfiinţat prin Legea numărul 138 din 25 aprilie 1947 a Republicii Populare România. Conform Hotărârii Consiliului de Miniştri a Republicii Socialiste România cu numărul 894 din 27 august 1965 (documentul original în format electronic, aici) se decide reorganizearea Universităţii din Craiova unind, într-o singură structură administrativă, institutele de studii existente în oraş. În articolul I al acestei hotărâri se menţionau cele 7 (şapte) facultăţi ale Universităţii, printre ele aflându-se şi Facultatea de Electrotehnică cu cele două specializări ale sale - Electrotehnică şi Automatică.

 

Chiar dacă actul oficial este emis în 1965, istoria ne spune că învăţământul superior tehnic în cadrul Universităţii din Craiova a început cu adevărat un an mai târziu, în vara anului 1966, atunci când a fost organizat primul concurs de admitere, prin aplicarea H.C.M. 894/27 august 1965.

 

În anul universitar 1966 - 1967, Facultatea de Electrotehnică, cu durata studiilor de cinci ani, şi-a început activitatea având înscrişi 100 de studenţi în anul I, dintre care 50 la specializarea Automatică şi ceilalţi 50 la secţia de Maşini şi Aparate Electrice.

 

Începând cu anul universitar 1976 - 1977, odată cu punerea în aplicare a unui nou plan de învăţământ, în cadrul secţiei de Automatică s-au înfiinţat două opţiuni: opţiunea de Automatică şi opţiunea de Calculatoare, iar specializarea şi-a schimbat numele în Automatizări şi Calculatoare. Separarea studenţilor pe opţiuni se realiza în anul III de studii. Doi ani mai târziu, în anul 1979 se înfiinţează Laboratorul de Cercetare pentru Microcalculatoare şi Interfeţe ca bază de cercetare în domeniul Ingineriei Calculatoarelor.

 

Rolul primordial în dezvoltarea specializării de Automatizări şi Calculatoare a revenit regretatului profesor doctor docent inginer Constantin Belea, fondatorul Şcolii de Automatică de la Craiova. Tot în 1979 încep demersurile pentru înfiinţarea filialei Institutului pentru Proiectări în Automatică (I.P.A.) la Craiova. O perioadă de timp filiala a avut sediul chiar în cadrul clădirii facultăţii noastre. Se remarcă colaborarea strânsă între colectivul de cadre didactice asociate disciplinelor de automatică şi calculatoare şi colectivul de cercetare/proiectare de la I.P.A. Bucureşti şi I.P.A. Craiova.

 

Merită menţionat faptul că prima promoţie de specialişti în Automatică iese de pe băncile facultăţii în anul 1971, iar în domeniul Ingineriei Calculatoarelor prima promoţie absolvă cursurile în anul 1979.

 

În luna ianuarie 1990, în cadrul Universităţii din Craiova, Facultatea de Electrotehnică cu specializările Electrotehnică, Automatizări şi calculatoare, Electromecanică, Maşini şi Aparate Electrice şi respectiv, Centrale Termoelectrice, s-a fragmentat în trei facultăţi distincte: