Învațământ Utile Finalizare studii

Examen de licență

 

Pentru absolvenții care nu au susținut examenul de finalizare a studiilor (licență/diplomă, disertație) cu promoțiile în care au fost înscriși, înscrierea la o sesiune ulterioară se va face în anul universitar în care urmează să susțină examenul de finalizare a studiilor astfel: în perioada 1 octombrie – 15 noiembrie pentru sesiunea iunie-iulie, în perioada 15 martie - 15 aprilie, pentru sesiunea septembrie; înscrierea este condiționată de alegerea temei lucrării/proiectului. Model cerere aici.

 

 

Tematica probei I la examenul de finalizare de studii

Tematica probei I - Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate pentru programele de studii ale Facultății de A.C.E.:

 

Calendarul desfășurării examenelor de licență/diplomă și disertație pentru anul universitar 2022 - 2023:

03.07.2023 - 07.07.2023 1 Susținere examen de diplomă

03.07.2023 - 07.07.2023 1 Susținere lucrare de disertație

Anunțul relativ la înscrierea la examenul de finalizare a studiilor - aici;

Modelul de cerere de înscriere - aici.

  

Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de diplomă și disertație

Template documentație pentru proiect diplomă

Comisii finalizare studii 2023