Site Despre Site

Despre Site

Anul 2010 a marcat un dublu eveniment pentru facultatea noastră. Este vorba în primul rand de împlinirea a 45 de ani de la emiterea Hotărârii Consiliului de Miniştri (numărul 894 din 27 august 1965) a Republicii Socialiste România care legifera reorganizarea Universităţii din Craiova şi fondarea Facultăţii de Electrotehnică cu specializările Electrotehnică şi Automatică.

În al doilea rând, a fost vorba de împlinirea a 20 de ani de la înfiinţarea Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică ca entitate distinctă în cadrul Universităţii noastre.

Acest site îşi propune să onoreze aceste două evenimente printr-o imagine nouă a Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică. El a fost conceput şi implementat împreună de studenţii şi profesorii facultăţii.

Câteva din principiile urmărite sunt:
 • îmbunătăţirea imaginii facultăţii în Internet,
 • accesul rapid la informaţie şi transparenţa actului administrativ-educativ,
 • sprijinirea - pe cât posibil - a procesului de coagulare a unei comunităţi locale formate din angajaţii, studenţii, absolvenţii A.C.E. şi nu în ultimul rând, partenerii economici din zonă.

Susținătorii proiectului:

 • Prof. dr. ing. Eugen BOBAŞU - decanul facultăţii A.C.E. (2008 - 2016)

Membrii echipei proiectului:

 • Conf. dr. ing. Augustin IONESCU (proiectare baze de date, 2009 - 2011)
 • ing. Alin CRĂCIUNOIU (dezvoltare aplicaţii web, 2009 - 2013)
 • ing. Corneliu IONELE (grafică, 2009 - 2013)
 • ing. Cristian SIMA (grafică, 2009 - 2013)
 • ing. Andrei MANOLACHE (grafică, 2009)
 • ing. Corina Artagea (populare baze de date, 2013)
 • Ş.l. dr. ing. Marius MARIAN (coordonare/dezvoltare/admin web, 2008 - 2021)
Au contribuit:
 • Prof. dr. ing. Viorel STOIAN (proiectare baze de date, 2009 - 2010)
 • ing. Elena BOBEŞ (baze de date, 2010 - 2011)
 • ing. Alexandru DRAGOMIR (baza de date alumni, 2010)
 • student Mihuț DUŢĂ (baza de date alumni, 2010)
 • student Andrei-Marin FLOREA (grafică, 2012)
 • ing. Alin FRUNZĂ (baza de date alumni, 2010)
 • ing. sistem Robert FUNDEANU (infrastructură, 2010 - 2011)
 • student Eugen IANCU (aplicații mobile Android, 2011 - 2012)
 • ing. Simona MATEI (baza de date alumni, 2010)
 • ing. Anca MĂNESCU (baza de date alumni, 2010)
 • ing. Cătălin MIHAI (baza de date alumni, 2010)
 • ing. Daniel MIU (baza de date alumni, 2010)
 • student Mihai NIGRINI (baza de date alumni, 2010)
 • ing. Mihaela POPA (baza de date alumni, 2010)
 • student Ciprian POPESCU (grafică, UI aplicații mobile, hărți campus, 2011 - 2013)
 • student Cătălin SAFTA (baza de date alumni, 2010)
 • ing. Andrei ȘOLEA (aplicații mobile Android, iOS 2011 - 2012)
 • ing. sistem Cristian Flavius TOMIȚA (infrastructură, 2011 - 2016)

Mulţumiri tuturor celor care au contribuit prin informaţii, sugestii sau critici constructive la dezvoltarea acestui site web. O apreciere specială merită secretariatul facultăţii, în frunte cu d-nele Constanţa Fratoştiţeanu și Rodica Florea, pentru bunăvoinţa cu care au furnizat informaţii utile site-ului. La sfârşit dar nu în ultimul rând, trebuie să mulţumim încă o dată colectivului cadrelor didactice al A.C.E. pentru celeritatea cu care a răspuns cererilor, adeseori stresante, ale echipei proiectului.