Despre noi Priorități

Priorităţi generale

Priorităţile generale ale Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică cuprind:

  • Respectarea legislaţiei naţionale, a Cartei Universităţii şi a reglementărilor proprii, promovarea autonomiei, autoconducerii şi democraţiei universitare;
  • Organizarea activităţii în concordanţă cu şi pentru îndeplinirea obiectivelor Planului Strategic al Universităţii;
  • Creşterea prestigiului facultăţii atât pe plan naţional cât şi internaţional pornind de la nivelul de recunoaştere dobândit în cei peste 40 de ani de existenţă a şcolii de automatică, calculatoare şi electronică în învăţământul superior din Craiova;
  • Formarea unor absolvenţi cu o solidă pregătire teoretică şi practică, recunoscută în ţară şi străinătate;
  • Asigurarea unei conduceri colective, ţinând cont de rolul primordial al Consiliului Facultăţii şi al Biroului Consiliului Facultăţii; în anumite situaţii se va consulta şi Colegiul Academic al Facultăţii.