Despre noi Structură Carta Universității

Carta Universităţii din Craiova

Universitatea din Craiova (UCV) este o instituţie a statului român pentru învăţământ superior si cercetare stiinţifică. Universitatea împărtăşeşte Declaraţia de la Lima asupra Libertăţii Academice şi Autonomiei Instituţiilor de Învăţământ Superior (pdf), precum şi Magna Charta a Universităţilor Europene (pdf). UCV este membră cu drepturi depline a Asociaţiei Universităţilor Europene (EUA), a Asociaţiei Internaţionale a Universităţilor (IAU) şi a Agenţiei Universitare a Francofoniei (AUF).

Carta Universităţii din Craiova cuprinde drepturile şi obligaţiile, precum şi normele care reglementează activitatea personalului didactic, a personalului didactic auxiliar, a personalului tehnic şi administrativ, a personalului de cercetare ştiinţifică, de proiectare şi a celor care studiază în cadrul Universităţii din Craiova.

Cei interesaţi pot consulta Carta UCV, în format pdf.