Organigrama curentă a facultăţii A.C.E.

Responsabilităţile stabilite la nivel de Birou al Consiliului Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică (BCF), în conformitate cu comisiile permanente activate la nivelul Consiliului facultăţii sunt:

 

Consiliul Profesoral al Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică pentru mandatul 2020 - 2024 este format din următoarele cadre didactice (în ordine alfabetică):

 • PREȘEDINTE CONSILIU: Prof. univ. dr. ing. Gheorghe-Dorin ȘENDRESCU - decan
 • REPREZENTANȚI CADRE DIDACTICE:
  • Prof. univ. dr. ing. Nicu-George BÎZDOACĂ - prorector UCV (repr. DMR)
  • Prof. univ. dr. ing. Dorian COJOCARU - director dept. (repr. DMR)
  • Prof. univ. dr. ing. Dan SELIȘTEANU - prorector UCV (repr. DAE)
  • Prof. univ. dr. ing. Cosmin-Cătălin IONETE - director dept. (repr. DAE)
  • Prof. univ. dr. ing. Monica-Gabriela ROMAN (repr. DAE)
  • Șef lucrări dr. ing. Mircea-Cătălin CONSTANTINESCU (repr. DAE)
  • Prof. univ. dr. ing. Marius-Vasile BREZOVAN - director dept. (repr. DCTI)
  • Prof. univ. dr. ing. Mihai-Lucian MOCANU - (repr. DCTI)
  • Prof. univ. dr. ing. Liana STĂNESCU (repr. DCTI)
  • Șef lucrări dr. ing. Lucian-Florentin BĂRBULESCU (repr. DCTI)
  • Conf. univ. dr. ing. Marius MARIAN (repr. DCTI)
 • REPREZENTANȚI STUDENȚI:
  • Ioana-Bianca BOIU
  • Ștefăniță-Cristian DINCĂ
  • Georgiana DUMITRU
  • Marian-Angel STOIAN
 • INVITAȚI PERMANENȚI:
  • Conf. dr. ing. Ion-Eugen GANEA (Prodecan cu învățământul și relația cu studenții)
  • Prof. dr. ing. Costin BĂDICĂ - director Școala Doctorală „Constantin Belea”
  • Rodica-Simona FLOREA - secretar șef
  • Șef lucrări dr. ing. Dana PANĂ-PĂTRAȘCU - lider sindical
  • Ing. Marius COLOVAI - administrator Facultate
  • Ing. Nicolae NEAGU - director Hella Craiova
  • Ing. Mircea NEGRILĂ - director Netrom Software

 

Analizând opţiunile formulate, B.C.F a stabilit următoarele comisii permanente ale Consiliului Facultăţii:

1) Comisia pentru strategie, reformă, resurse umane

Președinte: Prof. dr. ing. Gheorghe-Dorin ȘENDRESCU

Membri (în ordine alfabetică):

 • Prof. dr. ing. Marius-Vasile BREZOVAN (Director Dept. CTI)
 • Prof. dr. ing. Dorian COJOCARU (Director Dept. MR)
 • Prof. dr. ing. Cosmin-Cătălin IONETE (Director Dept. AE)
 • Șef lucrări dr. ing. Dana PĂTRAȘCU (repr. sindicat)
 • student Georgiana DUMITRU
2) Comisia pentru programe de studii şi asigurarea calității

Președinte: Conf. dr. ing. Ion-Eugen GANEA (Prodecan cu învățământul)

Membri (în ordine alfabetică):

 • Prof. dr. ing. Costin BĂDICĂ (director Școala Doctorală C-tin Belea)
 • Prof. dr. ing. Marius-Vasile BREZOVAN (Director Dept. CTI)
 • Prof. dr. ing. Dorian COJOCARU (Director Dept. MR)
 • Prof. dr. ing. Cosmin-Cătălin IONETE (Director Dept. AE)
 • student Ștefăniță-Cristian DINCĂ
3) Comisia pentru informatizare și fonduri europene

Președinte: Conf. dr. ing. Ion-Eugen GANEA

Membri (în ordine alfabetică):

 • Prof. dr. ing. Nicu-George BÎZDOACĂ (Prorector UCV cu informatizare și fonduri europene)
 • Prof. dr. ing. Mihai-Lucian MOCANU
 • Șef lucrări dr. ing. Lucian-Florentin BĂRBULESCU
 • Șef lucrări dr. ing. Constantin ȘULEA-IORGULESCU
 • student Ștefăniță-Cristian DINCĂ
4) Comisia pentru cercetare ştiinţifică și relațiile cu mediul socio-economic

Președinte: Conf. dr. ing. Marius MARIAN

Membri:

 • Prof. dr. ing. Dan SELIȘTEANU (Prorector UCV cu cercetarea științifică)
 • Prof. dr. ing. Monica-Gabriela ROMAN
 • Conf. dr. ing. Ionuț-Cristian REȘCEANU
 • student Georgiana DUMITRU
5) Comisia pentru imagine şi relaţii internaţionale

Preşedinte: Conf. dr. ing. Marius MARIAN
Membri:

 • Prof. dr. ing. Daniela DANCIU
 • Prof. dr. ing. Liana STĂNESCU
 • Șef lucrări dr. ing. Cosmin STOICA-SPAHIU
 • student Ioana-Bianca BOIU
6) Comisia pentru probleme studențești

Preşedinte: Prof. dr. ing. Gheorghe-Dorin ȘENDRESCU
Membri:

 • Conf. dr. ing. Marius MARIAN
 • Conf. dr. ing. Ion-Eugen GANEA
 • Șef lucrări dr. ing. Mircea-Cătălin CONSTANTINESCU
 • Șef lucrări dr. ing. Virginia-Maria RĂDULESCU
 • student Ioana-Bianca BOIU