Despre noi Structură Biroul Consiliului

Biroul consiliului facultăţii A.C.E.

Carta Universităţii din Craiova (pdf) defineşte prin articolul 82 chestiunile esenţiale legate de această structură consultativă subordonată Consiliului facultaţii.

Detalii privind Biroul consiliului Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică se găsesc în Regulamentul de organizare și funcționare a facultății, care poate fi consultat aici.

Printre atribuţiile importante ale Biroului consiliului facultăţii (BCF) menţionăm:

  • asigură managementul curent al facultăţii şi aplică hotărârile Consiliului facultății;

  • coordonează activitatea comisiilor Consiliului facultăţii;

  • evaluează periodic activitatea didactică şi de cercetare din cadrul facultăţii şi prezintă un raport Consiliului facultății;

  • asigură conducerea operativă a facultăţii şi ia hotărâri în intervalul dintre şedinţele Consiliului facultăţii;

  • convoacă Consiliul facultăţii în şedinţe extraordinare, stabileşte ordinea de zi pentru şedinţele ordinare şi extraordinare şi pregăteşte documentele necesare desfăşurării acestor şedinţe;

  • discută şi propune anual Consiliului facultății atribuirea burselor şi distribuirea locurilor bugetare;

  • analizează şi supune anual aprobării Consiliului programele de studii precum şi propunerile de noi programe de studii;

Pentru identificarea membrilor actuali vă invităm să consultaţi aici organigrama administrativă a facultăţii noastre.