Învațământ Mobilități ERASMUS Informații pentru cadre didactice

Mobilități Erasmus pentru cadrele didactice

În luna octombrie a fiecărui an universitar, cadrele didactice care intenționează să efectueze stagii de mobilitate Erasmus (de tip Teaching Mobility sau Training Mobility) în anul universitar în curs vor depune o cerere la Biroul de Relaţii Internaţionale al Facultăţii de Automatică, Calculatoare și Electronică (la decanat).

Biroul de Relaţii Internaţionale al Facultăţii de A.C.E. înregistrează cererile primite, face repartizarea pe săptămâni a stagiilor de mobilitate şi comunică universităţilor partenere cererile de mobilitate ale cadrelor didactice şi, pe baza acceptului acestora, întocmeşte listele finale şi le depune la Biroul de Programe Comunitare al Universității din Craiova (camera 440).

La întoarcere, cadrul didactic va preda la Biroul de Programe Comunitare (camera 440) și în copie la decanatul A.C.E. următoarele documente:

  • Atestatul de prezenţă (realizarea planului de mobilitate, numărul de zile, numărul de ore predate);
  • Contractul financiar;
  • Raportul de stagiu.

Următoarele formulare trebuie să fie completate de cadrul didactic solicitant al unei mobilități Erasmus:

  • Formular de aplicaţie pentru mobilitate Erasmus cadre didactice - pdf;
  • Cerere de aprobare mobilități diverse - pdf;
  • Cerere de finanțare a mobilității adresată rectoratului UCV - pdf;
  • Modul de acoperire a obligaţiilor didactice (se completează numai în cazul în care pe durata deplasării aveţi obligaţii didactice) - pdf.