Despre noi Structură

Structura şi organizarea A.C.E.

În ceea ce priveşte organizarea şi structura facultăţii noastre, acestea sunt reglementate prin articolul 35 al Cartei Universităţii din Craiova (pdf):

  1. Facultatea este structurată pe departamente, care gestionează domenii și programe de studii.

  2. Preşedinţia Consiliului este prerogativa decanului facultăţii. Decanul este ajutat în conducerea facultăţii de către prodecani. Entităţile subordonate facultăţii, departamentele, sunt conduse de către directorii de departament.

  3. Biroul Consiliului Facultăţii (BCF) este o structură consultativă minimală alcătuită din decan, prodecani, directorii de departament și reprezentantul studenţilor. La reuniunile BCF poate participa, cu titlu de invitat, un reprezentant al organizației sindicale legal constituite din facultate.

  4. În baza autonomiei, facultatea îşi desemnează propria administraţie academică potrivit prevederilor Cartei Universităţii din Craiova şi ale Regulamentului privind alegerile academice.
  5. Facultatea îsi fixează denumirea, cu aprobarea Senatului Universităţii.
  6. Facultatea este condusă de Consiliul Facultăţii.
  7. Facultatea elaborează propriul Regulament, prin care reglementează desfăşurarea studiilor universitare şi a cercetării ştiinţifice.

Preşedinţia Consiliului este prerogativa decanului facultăţii. Decanul este ajutat în conducerea facultăţii de către prodecani precum şi de secretarul ştiinţific al facultăţii. Entităţile subordonate facultăţii, catedrele, sunt conduse de şefii de catedră.

Biroul Consiliului Facultăţii (BCF) este o structură executivă minimală alcătuită din decan, prodecani, secretarul ştiinţific şi reprezentanul studenţilor. Pentru chestiuni speciale, şefii de catedră ai facultăţii precum şi liderul sindical local pot fi invitaţi la şedinţele BCF-ului.