Priorităţi în domeniul resurselor umane

Priorităţile facultăţii în domeniul perfecţionării profesionale cuprind:

  • Promovarea personalului pe principii de competenţă profesională şi academică;
  • Sprijinirea promovării pe posturi superioare a cadrelor didactice care îndeplinesc condiţiile de promovare;
  • Atragerea de cadre tinere, valoroase şi asigurarea unor facilităţi atractive pentru motivarea rămânerii lor în facultate;
  • Continuarea sprijinirii participării la manifestările ştiinţifice de prestigiu, naţionale şi internaţionale;
  • Atragerea de resurse suplimentare prin activităţi de cercetare (granturi destinate tinerilor cercetători).

Priorităţile facultăţii în domeniul social cuprind:

  • Stimularea persoanelor care contribuie la buna rezolvare a unor sarcini în cadrul facultăţii prin acordarea salariilor de merit şi a gradaţiilor de merit;
  • Continuarea stimulării valorilor inclusiv prin acordarea de salarii diferenţiate pe baza criteriilor de evaluare realizate şi aprobate de Consiliul Facultăţii;
  • Stabilirea mai clară a atribuţiilor personalului didactic auxiliar şi stimularea iniţiativei şi a responsabilităţii personale;
  • Dezvoltarea şi menţinerea unui site web inovativ la nivelul facultăţii precum şi la nivelul departamentelor facultății.