Despre noi Structură Director de Departament

Directorul de departament în cadrul facultăţii A.C.E.

Carta Universităţii din Craiova (pdf) defineşte în articolele 77 și 78 instituţia directorului de departament. Atribuţiile sale includ:

  • răspunde de respectarea obligaţiilor ce revin departamentului privitoare la planurile de învăţământ şi la programele analitice ale disciplinelor;

  • întocmeşte şi semnează statele de funcţii didactice şi de cercetare ale departamentului;

  • răspunde de managementul cercetării şi al calităţii în cadrul departamentului;

  • răspunde de managementul financiar al departamentului;

  • propune scoaterea la concurs a posturilor didactice şi de cercetare;

  • stabileşte modul în care se efectuează orele didactice din

  • posturile vacante ale catedrei;

  • participă la şedinţele Consiliului facultăţii.

Precizări suplimentare se găsesc în Regulamentul de organizare și funcționare a facultății, care poate fi consultat aici.

Pentru identificarea titularilor actuali ai funcţiei vă invităm să consultaţi aici organigrama administrativă a facultăţii noastre.