Admitere la master

 

  • sesiunea IULIE 2023:

o   perioada de preînscriere / înscriere a candidaților: 1 mai  - 14 iulie

o   afișarea candidaților înscriși: 15 iulie

o   susținerea probei orale pentru limba engleză pentru candidații care s-au înscris la Information Systems for e-Business și nu au un certificat lingvistic pentru limba engleză - 17 iulie

o   afișare rezultate parțiale: 19 iulie

o   confirmarea locurilor pentru candidații declarați admiși (plata taxei de înmatriculare, semnare contracte de școlarizare): 19-23 iulie

o   redistribuirea locurilor neconfirmate: 24 iulie

o   confirmarea locurilor ocupate după redistribuire (depunerea actelor în original): 24-27 iulie

o   afișare rezultate finale: 28 iulie

 

 

  • sesiunea SEPTEMBRIE 2023*:

o   perioada de preînscriere/înscriere a candidaților: 5 august - 19 septembrie

o   afișarea candidaților înscriși: 20 septembrie

o   susținerea probei orale pentru limba engleză pentru candidații care s-au înscris la Information Systems for e-Business și nu au un certificat lingvistic pentru limba engleză - 21 septembrie

o   afișare rezultate parțiale: 22 septembrie

o   confirmarea locurilor pentru candidații declarați admiși (plata taxei de înmatriculare, semnare contracte de școlarizare): 22 - 25 septembrie

o   afișare rezultate actualizate: 26 septembrie

o   confirmarea locurilor ocupate după redistribuire (depunerea actelor în original): 27 - 28 septembrie

o   afișare rezultate finale: 29 septembrie

 

*Observație: În luna septembrie se va organiza sesiune de admitere doar la specializările facultății la care vor rămâne locuri neocupate după sesiunea de admitere iulie 2023