Despre noi Istoric Înființarea facultății

Înfiinţare A.C.E.

În luna ianuarie 1990, în cadrul Universităţii din Craiova, Facultatea de Electrotehnică cu specializările Electrotehnică, Automatizări şi calculatoare, Electromecanică, Maşini şi Aparate Electrice şi respectiv, Centrale Termoelectrice, s-a fragmentat în trei facultăţi distincte:

În continuare, vom prezenta doar etapele dezvoltării Facultăţii de Automatică şi Calculatoare din anul 1990 până în prezent cu specificarea documentelor oficiale aferente.

Prin Ordinul Ministrului Învăţământului al Republicii România numărul 7751 din anul 1990 s-a înfiinţat Facultatea de Automatică şi Calculatoare, cu profil Electric, având două specializări active - Automatizări şi respectiv, Calculatoare - vezi actul original în format electronic, aici). În 1990 se organizează primul examen de admitere la noua formă de organizare a facultăţii punând în concurs:

 • pentru specializarea Automatizări
  • 45 de locuri la învăţământul de zi şi
  • 15 de locuri la învăţământul seral,
 • iar pentru specializarea Calculatoare
  • 45 de locuri la învăţământul de zi.

După cum spuneam mai devreme, facultatea noastră a apărut prin transformarea secţiilor vechi ale Facultăţi de Electrotehnică în facultăţi independente, pe fondul extinderii generale a învăţământului superior din România după evenimentele din 1989. Colegiul Senatului Universităţii din Craiova şi Consiliul Profesoral au propus noi specializări în cadrul aceloraşi cifre de şcolarizare. S-au creat astfel secţia de Automatica şi cea de Calculatoare.

Separarea facultăţii a permis în fapt apariţia unor specializări noi în zona industrială a Craiovei şi in extenso, în regiunea Oltenia. Astfel, pe lângă cele două specializări menţionate mai sus în anul universitar 1991 - 1992 se înfiinţează secţia de Electronică Aplicată, iar facultatea îşi schimbă denumirea în numele pe care îl poartă şi astăzi, Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică (A.C.E.), denumire menţionată şi în Ordonanţa emisă de Ministerul Învăţământului, Direcţia de învăţământ superior precum şi în Planul de Şcolarizare pe anul 1991 - 1992. Facultatea de Automatică şi Calculatoare avea la acel moment trei catedre:

 • Catedra de Automatică,
 • Catedra de Calculatoare şi
 • Catedra de Măsurări electrice şi electronică.