Învațământ Mobilități ERASMUS

Mobilităţi şi burse

Strategia de la Lisabona (pdf) ţinteşte dezvoltarea competiţiei şi economiei bazate pe cunoştinţe pornind de la o educaţie de nivel înalt. Strategia a fost adoptată de Consiliul European în martie 2000, având ca scop transformarea Uniunii Europene în "cea mai dinamică şi competitivă economie a lumii". Obiectivele strategiei sunt impulsionarea activităţii economice din UE şi creşterea numărului de locuri de muncă. Mai exact, se pune accentul pe investiţii mai mari încercetare şi dezvoltare, proceduri mai simple pentru deschiderea de firme, reducerea birocraţiei, creşterea ratei de angajare a tinerilor şi femeilor, liberalizarea pieţelor şi îmbunătăţirea competiţiei.

Conform Strategiei de la Lisabona, cunoaşterea şi accesul la informaţie reprezintă forţa motrice a procesului de creştere economică viitoare în modelul european. Aceasta ar trebui să conducă la dinamizarea proceselor de convergenţă şi integrare economică. Strategia prevede elaborarea unor politici macroeconomice sănătoase pentru a susţine procesul de creştere economică şi ocuparea forţei de muncă, precum şi stabilitatea preţurilor; promovarea competitivităţii şi dinamismului economiei prin majorarea investiţiilor în capitalul uman; continuarea reformelor pieţei muncii, care să conducă la creşterea producţiei potenţiale; întărirea viabilităţii finanţelor publice, reducând datoria publică şi reformând sistemele de pensii şi sănătate.

Pentru realizarea acestor obiective, Uniunea Europeană încurajează mobilitatea factorului uman din lumea academică (cadre didactice şi în primul rând studenţi) în interiorul Uniunii. Există astfel mai multe proiecte, programe şi burse care sunt puse la dispoziţia acestora.

începând cu 2010 și pentru întregul exercițiu bugetar 2010-2020, obiectivele declarate în Strategia Lisabona au fost preluate de Strategia Europe 2020.

Pentru studenţii A.C.E., programul ERASMUS (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students) este modalitatea prin care se pot mişca şi învăţa în spaţiul universitar european. O extensie a acestui program ERASMUS MUNDUS oferă studenţilor o mobilitate şi mai amplă, la nivel mondial.

Organigrama departamentului de Relații Internaționale al Universității din Craiova poate fi consultată în format electronic aici.