Acreditări obţinute

Specializările facultăţii A.C.E. atât la licenţă cât şi la master sunt acreditate şi autorizate de ARACIS:

  • Lista naţională a programelor de master acreditate şi validate, în format pdf.
  • Lista programelor de studii validate și înregistrate în RNCIS, aici.