Admitere Admitere la master

Admitere la master 

Oferta educațională, sesiunea SEPTEMBRIE 2023 aici.

 

Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică propune la concurs în sesiunea SEPTEMBRIE 2023 (perioada de înscriere a candidaților: 5 August - 19 Septembrie 2023) un număr de locuri pentru următoarele domenii şi programe de studii universitare de master (în ordine alfabetică):

Domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei (CTI):

  • Master în Information Systems for e-Business. Vizualizare plan de învățământ aici;
  • Master în Ingineria Calculatoarelor şi Comunicaţiilor. Vizualizare plan de învățământ aici;
  • Master în Inginerie Software. Vizualizare plan de învățământ aici;

Domeniul Ingineria Sistemelor (IS):

  • Master în Sisteme Automate Încorporate. Vizualizare plan de învățământ aici;
  • Tehnologii Informatice în Ingineria Sistemelor. Vizualizare plan de învățământ aici;

Domeniul Mecatronică şi Robotică cu programul de studii universitare de master:

  • Master în Sisteme de Conducere în Robotică (SCR). Vizualizare plan de învățământ aici.

 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR: înscrierea la Universitatea din Craiova / Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică în sesiunea IULIE 2023 se face exclusiv online, prin accesarea platformei de admitere disponibilă la adresa: https://evstud.ucv.ro/

  • Tutorial pe pași pentru înscrierea unui candidat: aici  
  • Ghid inregistrare cont nou: detalii
  • Tutorial on-line de utilizare a platformei de admitere: aici 

 

 

 În plus în această secţiune, vă oferim informaţii despre:

  • IMPORTANT - informații relative la prelucrarea datelor personale (aici)
  • Acte necesare înscrierii (aici)
  • Evaluarea candidaţilor (aici)
  • Acreditare specializări (aici)
  • Documente utile (aici)
  • Taxa de înscriere (aici)
  • Calendarul înscrierii (aici)
  • Posterul admiterii (aici)
  • INFORMAȚII UTILE pentru candidații ROMÂNI DE PRETUTINDENI - aici

 

Date contact admitere pentru programele de studii universitare de master:

Telefon: 0727.790.417

eugen.ganea@edu.ucv.ro

catalin.cerbulescu@edu.ucv.ro

Chat room Google Meet - În curs de actualizare

Program orar 09 - 15

 


 

 

Informații importante relative la prelucrarea datelor personale ale candidaților și studenților

Datele personale ale candidaților/studenţilor pe care le deţine Universitatea din Craiova vor fi folosite doar în interes legitim conform art. 6, alin. 1 lit. c), d), si e) din Regulamentul UE 679/2016, ele vor fi protejate şi securizate şi arhivate conform Regulamentului UE 679/2016 şi legislaţiei naţionale. De asemenea, datele personale pe care le deţine UCV nu vor fi transferate, dezvăluite către terţi, decât in scopurile prevăzute de Regulamentul UE 679/2016.

Datele personale ale studenţilor vor fi raportate nominal la MEN prin UEFISCDI.

 


  

Modalitate de admitere

Proba 1 - Eseu motivațional (Admis/ Respins)
Proba 2 - 50% Media din timpul anilor de studii și 50% Media Examenului de Licență

- Certificarea competențelor lingvistice (numai pentru candidații ce optează pentru specializarea Information Systems for e-Business). Aceasta este evaluată cu calificativul Admis/ Respins.

 

Criterii de departajare la medii egale

Criteriul 1: Nota obținută la examenul de licență/diplomă la proba I - Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate
Criteriul 2: Media examenului de bacalaureat

 


 

 

Acreditare specializări

Toate cele şase programe de studii universitare de master de mai sus sunt acreditate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (HG318/2019, ARACIS).

 


 

 

Taxa de înscriere

Taxa de înscriere la examenul de admitere la master se achită la BRD în unul din conturile:

  • RO48BRDE170SV46910431700
  • RO47BRDE170SV71982041700  - pentru plata cu numerar, la ghișeu

Cuantumul acestei taxe este de 150 de RON indiferent de domeniu, respectiv numarul de domenii alese de studii masterale.

Taxa de înmatriculare este de 150 de lei.

 


 

Taxa de școlarizare

Taxa de școlarizare pentru candidații admiși la studii cu taxă este de 5000 de lei în anul universitar 2023-2024.

 


 

 

Documente utile

Rezumatul documentelor utile pentru candidații care se prezintă la secretariatul admiterii poate fi consultat în lista următoare:

  • Actele necesare înscrierii (aici)
  • Angajamentul candidatului (aici)
  • Anunțul relativ la testul de limba engleză (aici)
  • Declarația candidatului relativă la opțiunea BUGET sau TAXĂ (aici)
  • Calendarul inscrierii, examenele si graficul confirmarii locurilor (aici)  
  • Lista programelor de studiu ale facultății A.C.E. (aici)   
  • Anunt pentru candidatii interesati de cazare in caminele universitatii (aici)
  • Programul de lucru al secretariatului A.C.E. pe perioada admiterii (aici)
  • Copertă dosar (aici)