Legislaţia în vigoare

În ordine cronologică:

 • Legea învăţământului nr. 84 din 1995 (pdf);
 • Legea nr. 128 din 1997 privind statutul personalului didactic (pdf);
 • Legea consorţiilor universitare nr. 287 din 2004 (pdf);
 • Legea privind organizarea studiilor universitare nr. 288 din 2004 (pdf);
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii în educaţie (pdfscanare din Monitorul Oficial );
 • Hotărârea privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (pdf);
 • Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării, nr. 3928 din 21 aprilie 2005, privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în instituţiile de învăţământ superior (pdf);
 • Legea nr. 87 din 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei (pdf);
 • Hotărârea de guvern nr. 1418 din 2006 privind metodologia ARACIS de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor de performanţă (pdf);
 • Metodologia ARACIS de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă (pdf);
 • Hotărârea de guvern nr. 1731 din 2006 pentru aprobarea tarifelor de autorizare şi acreditare pe programe de studiu ale instituţiilor de învăţământ superior şi de evaluare externă a calităţii educaţiei percepute de ARACIS (pdf);
 • Hotărârea de guvern nr. 1512 din 2008 pentru modificarea metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor de performanţă a ARACIS (pdf);
 • Legea Educaţiei Naţionale din 10 ianuarie 2011 (pdf).