Învațământ Calitate Declarația de la Bologna

Declaraţia de la Bologna

În data de 19 iunie 1999, un număr de 29 de miniştri ai educaţiei din ţări europene au semnat Declaraţia de la Bologna (pdf), document care se sprijină pe principiile generale enunţate prin Declaraţia de la Sorbona (pdf).

Declaraţia de la Bologna stabileşte un set de obiective menite să conducă la realizarea unui spaţiu european al învăţământului superior şi la promovarea sistemului european de învăţământ superior la nivel mondial:

  • adoptarea unui sistem de diplome "uşor de citit şi comparabil";
  • adoptarea unui sistem de învăţământ cu două cicluri principale (studii universitare de licenţă şi post-licenţă: master şi/sau doctorat);
  • stabilirea unui sistem de credite (de exemplu, sistemul european ECTS de credite transferabile) ca mijloc potrivit pentru extinderea mobilităţii studenţilor;
  • promovarea mobilităţii studenţilor, profesorilor, cercetătorilor şi personalului administrativ prin "depăşirea obstacolelor" ce impiedică libera circulaţie;
  • promovarea cooperarii europene în asigurarea calităţii;
  • promovarea dimensiunilor europene necesare pentru învăţământul superior (dezvoltarea curriculară, cooperare inter-instituţională, programe de mobilităţi, programe integrate de studiu, pregătire şi cercetare).

Miniştrii prezenţi au afirmat hotărârea de a găsi şi urma căi care să deschidă cooperarea inter-guvernamentală, implicarea organizaţiilor non-guvernamentale având competenţă în zona învăţământului superior, şi, nu în ultimul rând, un răspuns "prompt şi pozitiv" din partea universităţilor.

Importanţa obiectivelor stabilite prin această declaraţie a determinat miniştrii prezenţi să stabilească întâlniri la fiecare doi ani (în 2001 la Praga, în 2003 la Berlin, în 2005 la Bergen, în 2007 la Londra, în 2009 la Leuven) pentru evaluări ale progreselor realizate şi pentru stabilirea noilor paşi de urmat.