Priorităţi în domeniul financiar

Priorităţile în domeniul managementului financiar cuprind:

 • Conducerea pe bază de buget propriu, în limitele alocaţiilor bugetare şi a veniturilor proprii realizate de facultate;
 • Urmărirea permanentă a creşterii alocaţiilor bugetare prin îmbunătăţirea coeficienţilor cantitativi şi calitativi;
 • Sprijinirea atragerii de noi resurse financiare din cercetare, servicii, programe internaţionale, taxe, etc.;
 • Menţinerea la un nivel adecvat a numărului de locuri finanţate de la buget şi a numărului de locuri cu taxă, repartizate judicios pe specialităţi, astfel încât să nu fie afectată calitatea prestaţiei didactice şi nici sursele de finanţare ale activităţilor din facultate;
 • Contribuţia, prin buna gospodărire a fondurilor bugetare şi extrabugetare, la o situaţie materială decentă a cadrelor didactice şi personalului didactic auxiliar.

În domeniul managementului administrativ, priorităţile noastre sunt:

 • Reabilitarea clădirii vechi a facultăţii, prin includerea acestui obiectiv pe lista de priorităţi la nivelul universităţii;
 • Continuarea îmbunătăţirii infrastructurii laboratoarelor utilizând venituri proprii şi fonduri de investiţii;
 • Utilizarea eficientă, în activitatea didactică şi de cercetare, a dotărilor realizate până în prezent în toate laboratoarele facultăţii;
 • Amenajarea şi modernizarea sălilor de curs, seminar şi a cabinetelor cadrelor didactice;
 • Sprijinirea proiectelor ce au în vedere extinderea spaţiilor facultăţii;
 • Continuarea modernizării şi informatizării secretariatului facultăţii astfel încât acesta să devină cu adevărat un serviciu modern şi eficient;
 • Organizarea anuală a Zilei Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică;
 • Colaborarea cu organizaţia sindicală a facultăţii pentru soluţionarea problemelor de natură socială ale cadrelor didactice şi personalului didactic auxiliar.