Mesajul Decanului

 

Anul 2016 este un an jubiliar pentru Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică a Universității din Craiova. Sărbătorim împlinirea a 50 de ani de învățământ de Automatică și a 40 de ani de învățământ de Calculatoare. Profesorii și cercetătorii de prestigiu ai facultății noastre se numără printre fondatorii acestor domenii tehnice de vârf în România.

În anul 1966 (în care și la Politehnica din Bucureşti începe să funcţioneze Facultatea de Automatică), la Craiova se înfiinţează secţia de Automatică în cadrul Facultăţii de Electrotehnică. Prin urmare, se poate afirma că Automatica din Craiova are aceeași vârstă onorabilă cu istoria modernă a Universității din Craiova, deoarece prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 894 din 27 august 1965, publicată în Buletinul Oficial din 10 septembrie 1965, s-a stabilit extinderea Universităţii din Craiova începând cu anul universitar 1966-1967.

Aniversarea unor evenimente așa de importante nu poate fi organizată și trăită fără sprijinul și participarea fondatorilor, a „seniorilor” învățământului superior de Automatică și Calculatoare din Craiova, cărora le mulțumim din suflet pentru dedicația și pasiunea cu care au pregătit generații de ingineri automatiști și calculatoriști, prezenți astăzi în țară și în lume, în firme de renume mondial și în instituții de învățământ și cercetare prestigioase.

Deși în aria de înaltă tehnicitate a automaticii și calculatoarelor nu se poate învăța și nu se poate progresa fără dotări tehnice și fără infrastructură corespunzătoare, poate niciunde nu este mai adevărat mottoul că nu zidurile fac o școală, ci spiritul ce domnește într-însa. Oamenii: profesorii, studenții, absolvenții, inginerii, tehnicienii și toți cei care alcătuiesc comunitatea academică universitară sunt cei care au făcut posibile succesul și prestigiul Automaticii craiovene.

Mulțumesc profesorilor noștri Constantin Marin, Mircea Ivănescu, Marius Soneriu, Alexandru Soceanu, Dan Nicolae, Oleg Cernian, Matei Vînătoru, Vladimir Răsvan și tuturor celorlalți seniori care au continuat „lucrarea” începută de profesorul Constantin Belea la Craiova și care, iată, împlinește 50 de ani.

Organizarea jubileului nu ar fi fost posibilă fără sprijinul profesorului Eugen Bobașu, care a coordonat o echipă valoroasă ce cuprinde pe mulți dintre profesorii seniori sus-menționați, pe directorii celor trei departamente ale facultății: profesorii Emil Petre, Marius Brezovan și Dorian Cojocaru, precum și pe colegii noștri profesorii Dan Popescu și Eugen Iancu. Mulțumesc, de asemenea, și celorlalți colegi care au contribuit la organizarea acestui eveniment aniversar.

Gândurile, amintirile și cuvintele calde și frumoase ale distinşilor colegi de la facultățile surori din țară, precum și ale specialiștilor din mediul economic, care la rândul lor sunt absolvenți excepționali ai facultății noastre, întăresc ideea existenței unei comunități puternice de Automatică și Calculatoare, care a avut contribuții remarcabile la progresul tehnic din țară.

Sunt convins că Școala craioveană de Automatică și Calculatoare își va continua prestigioasa istorie începută acum 50 de ani și sper ca noile generații de profesori și absolvenți să fie la înălțimea predecesorilor.

Vivat, Crescat, Floreat !

Craiova, Octombrie 2016

 

                             Decanul Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică

Prof. univ. dr. ing. Dan SELIȘTEANU