Calendarul admiterii la licenţă 2023

În acest moment, vă putem pune la dispoziţie date orientative relative la calendarul anual tradiţional al procesului de admitere la facultatea noastră:

 

  • sesiunea IULIE 2023:

o   perioada de preînscriere / înscriere a candidaților: 1 mai  - 17 iulie

o   afișarea candidaților înscriși: 18 iulie

o   susținerea probei orale pentru limba engleză pentru candidații care s-au înscris la Calculatoare în limba engleză și nu au un certificat lingvistic pentru limba engleză - 18 iulie

o   desfășurare probă scrisă (doar pentru candidații înscriși la domeniul Calculatoare și tehnologia informației): 19 iulie

o   afișare rezultate parțiale: 20 iulie

o   confirmarea locurilor pentru candidații declarați admiși (plata taxei de înmatriculare, semnare contracte de școlarizare): 22-24 iulie

o   redistribuirea locurilor neconfirmate: 25 iulie

o   confirmarea locurilor ocupate după redistribuire (depunerea actelor în original): 25-30 iulie

o   afișare rezultate finale: 31 iulie

 

 

  • sesiunea SEPTEMBRIE 2023*:

o   perioada de preînscriere/înscriere a candidaților: 5 august - 10 septembrie

o   afișarea candidaților înscriși: 11 septembrie

o   susținerea probei orale pentru limba engleză pentru candidații care s-au înscris la Calculatoare în limba engleză și nu au un certificat lingvistic pentru limba engleză - 11 septembrie *

o   desfășurare probă scrisă (doar pentru candidații înscriși la domeniul Calculatoare și tehnologia informației): 12 septembrie *

o   afișare rezultate parțiale: 13 septembrie

o   confirmarea locurilor pentru candidații declarați admiși (plata taxei de înmatriculare, semnare contracte de școlarizare): 14 - 17 septembrie

o   afișare rezultate actualizate: 18 septembrie

o   confirmarea locurilor ocupate după redistribuire (depunerea actelor în original): 18 - 21 septembrie

o   afișare rezultate finale: 22 septembrie

 

*Observație: În luna septembrie se va organiza sesiune de admitere doar la specializările facultății la care vor rămâne locuri neocupate după sesiunea de admitere iulie 2023