Evaluările cadrelor didactice

Evaluarea şi auto-evaluarea cadrelor didactice sunt componente esenţiale ale calităţii procesului educaţional:

  • Instrucţiuni de completare a fişei de evaluare, în format pdf;

  • Fişa de evaluare pentru gradaţiile de merit, în format pdf;

  • Procedura operațională de evaluare a gradului de satisfacție a studenților, în format pdf;
  • Analiza răspunsurilor la chestionarul de evaluare a activității didactice, în format pdf;