Priorităţi în domeniul cercetării

Priorităţile facultăţii în acest domeniu cuprind:

 • Crearea şi consolidarea unor colective multi-disciplinare care să permită abordarea unor teme complexe de cercetare;
 • Continuarea şi extinderea participării cadrelor didactice la competiţiile pentru granturi de cercetare oferite in cadrul programului P.N.C.D.I. II (Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare);
 • Integrarea în reţele de cercetare la nivel naţional şi european, inclusiv afilierea la programul PC7 (Program Cadru al Uniunii Europene);
 • Atragerea şi integrarea studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în activităţile de cercetare desfăşurate în centrele de cercetare existente în cadrul facultăţii;
 • Sprijinirea centrelor de cercetare în vederea acreditării şi afirmării acestora.

De asemenea, în domeniul creşterii prestigiului facultăţii există următoarele priorităţi:

 • Orientarea publicării rezultatelor cercetării spre reviste de nivel din ţară şi străinătate, incluse în baze de date internaţionale;
 • Creşterea nivelului de cotare al revistei editate de facultatea noastră,Annals of the University of Craiova, Automation, Computers, Electronics and Mechatronics Series, precum şi al revistei C.E.A.I. (Control Engineering and Applied Informatics) publicată sub egida S.R.A.I.T. (Societatea Română de Automatică şi Informatică Tehnică);
 • Creşterea prestigiului simpozionului SINTES, prin indexarea lucrărilor acestuia într-o bază internaţională
 • Sprijinirea colaborărilor ştiinţifice internaţionale care au în vedere atât cercetarea cât şi fomarea resursei umane;
 • Sprijinirea conferinţelor internaţionale la care facultatea noastră participă în calitate de co-organizator, dintre care putem menţiona:
  • ICCC (International Carpathian Control Conference),
  • IDC (Intelligent Distributed Computing),
  • EAEEIE (Annual Conference on Innovation in Education for Electrical and Information Engineering).
Logo_ACE