Admitere Licență

Admitere la licenţă

SESIUNEA DE ADMITERE SEPTEMBRIE 2022

Pentru actuala sesiune de admitere la facultate, Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică propune la concurs locuri pentru următoarele domenii şi programe de studii:

Domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei (CTI), 5 locuri la taxă, cu două programe de studii:

 • Calculatoare - 3 locuri la taxă
 • Calculatoare (în limba engleză) - 2 locuri la taxă

Domeniul Ingineria Sistemelor, 12 locuri la taxă, cu două programe de studii:

 • Automatică și Informatică Aplicată - 4 locuri la taxă
 • Ingineria Sistemelor Multimedia - 8 locuri la taxă

Domeniul Ingineria Electronică, Telecomunicaţii și Tehnologii Informaționale:

 • Electronică Aplicată - 1 loc la buget și 15 locuri la taxă

Domeniul Mecatronică şi Robotică:

 • Mecatronică și Robotică - 10 locuri la buget și 30 locuri la taxă

 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR: înscrierea la Universitatea din Craiova / Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică în sesiunea SEPTEMBRIE 2022 se face exclusiv online, prin accesarea platformei de admitere disponibilă la adresa: https://evstud.ucv.ro/

 • Ghid inregistrare cont nou: detalii
 • Tutorial on-line de utilizare a platformei de admitere: aici  

 În completare, în această secţiune, vă oferim informaţii despre:

 • Companii care recomandă FACE (aici)
 • Ghidul candidatului la facultate (aici)
 • Calendarul înscrierii, examenele și graficul confirmării locurilor (aici)
 • Numărul de credite obţinute la absolvire (aici)
 • Acreditare programe de studii (aici)
 • Taxa de înscriere (aici)
 • IMPORTANT - prelucrarea datelor personale ale candidaților/studenților (aici)

 

Acte necesare pentru confirmare/înmatriculare

 

Lista candidaților înscriși la programe de studii universitare de licență

 

Lista Candidați - susținere probă orală pentru limba engleză de către candidații care s-au înscris la Calculatoare în limba engleză și nu au un certificat lingvistic pentru limba engleză

 

Date contact admitere pentru programele de studii universitare de licenţă:

sorin.ilie@edu.ucv.ro
eugen.ganea@edu.ucv.ro

Grup Whatsapp Candidati Septembrie 2022 - https://chat.whatsapp.com/EeWsj0VBFy9BGbSAAO14c7
Chat room Google Meet - https://meet.google.com/zeb-mmrt-sqr Program orar 09 - 15


 

 

INFORMAȚII importante relative la prelucrarea datelor personale ale candidaților și studenților

Datele personale ale candidaților/studenţilor pe care le deţine Universitatea din Craiova vor fi folosite doar în interes legitim conform art. 6, alin. 1 lit. c), d), si e) din Regulamentul UE 679/2016, ele vor fi protejate şi securizate şi arhivate conform Regulamentului UE 679/2016 şi legislaţiei naţionale. De asemenea, datele personale pe care le deţine UCV nu vor fi transferate, dezvăluite către terţi, decât in scopurile prevăzute de Regulamentul UE 679/2016.

Datele personale ale studenţilor vor fi raportate nominal la MEN prin UEFISCDI.

 


  

 

EVALUAREA candidaţilor

Selecţia candidaţilor la examenul de admitere SEPTEMBRIE 2022 pentru domeniile de studii disponibile în cadrul facultății (listate în ordine alfabetică mai jos) se va face după cum urmează. Vă invităm să citiți cu atenție aceste modalități de admitere:

1. Domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației cu programele de studii: Calculatoare și Calculatoare (în limba engleză):

 • 100% Media Examenului de Bacalaureat.

Criterii de departajare la medii egale

Criteriul 1: Nota la proba Matematică obținută la examenul de bacalaureat

Criteriul 2: Nota la disciplina la alegere a profilului obținută la examenul de bacalaureat

 

2. Domeniul Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale (programul de studii: Electronică Aplicată):

 • 100% Media Examenului de Bacalaureat.

Criterii de departajare la medii egale

Criteriul 1: Nota la proba Matematică obținută la examenul de bacalaureat

Criteriul 2: Nota la disciplina la alegere a profilului obținută la examenul de bacalaureat

 

3. Domeniul Ingineria Sistemelor (programele de studii: Automatică și Informatică Aplicată; Ingineria Sistemelor Multimedia):

 • 100% Media Examenului de Bacalaureat.

Criterii de departajare la medii egale

Criteriul 1: Nota la proba Matematică obținută la examenul de bacalaureat

Criteriul 2: Nota la disciplina la alegere a profilului obținută la examenul de bacalaureat

 

4. Domeniul Mecatronică și Robotică (programele de studii: Mecatronică; Robotică):

 • 100% Media Examenului de Bacalaureat.

Criterii de departajare la medii egale

Criteriul 1: Nota la proba Matematică obținută la examenul de bacalaureat

Criteriul 2: Nota la disciplina la alegere a profilului obținută la examenul de bacalaureat

 

OBS: Prin depunerea on-line a dosarului de înscriere, candidații pot opta pentru mai multe domenii de studii din cadrul Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică.

 


 

CREDITE obţinute

Pentru toate cele şapte programde de studii de mai sus, forma de învăţământ este de zi şi durează patru ani. Numărul de credite pentru fiecare program de studii este 240.

 


 

 

ACREDITARE programe de studii

Toate cele şapte programe de studii ale facultății sunt acreditate de Agenţia Româna de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS).

 


 

 

TAXA de înscriere

Taxa de înscriere la examenul de admitere la licenţă se achită on-line, prin BRD în contul RO48BRDE170SV46910431700, dacă plata nu a fost făcută prin modulul de admitere (https://www.ucv.ro/admitere/sau contul RO47BRDE170SV71982041700 - pentru plata cu numerar, la ghișeu. 

Valoarea unică a taxei de inscriere la nivelul facultatii este de 100 RON (pentru orice domeniu de studii ales si indiferent de numarul de domenii alese).

Taxa de înmatriculare este de 150 de lei. 

Taxa de școlarizare pentru candidații admiși la studii cu taxă este de 4000 de lei în anul universitar 2022-2023.