Despre noi Despre noi
Profesor doctor inginer

Dan Selisteanu

Departamentul de Automatica, Electronica si Mecatronica
Cabinet: 204
Tel: 0251-435.724 / 153
e-mail: dansel@automation.ucv.ro

Despre

      Dl. Dan SELIŞTEANU este Prof. dr. ing. în sisteme automate la Universitatea din Craiova. A absolvit Facultatea de Electrotehnică, Universitatea din Craiova în 1989 cu titlul de inginer, specializarea Automatizări şi Calculatoare.
      Este doctor din 1999 în domeniul Automatică, avându-l coordonator pe Prof. dr. ing. Vladimir Răsvan de la Universitatea din Craiova. În cadrul Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică predă următoarele cursuri: Proiectarea asistată de calculator a sistemelor de conducere, Sisteme de achiziţii şi interfeţe de proces, Instrumentaţie virtuală.
      Activitatea sa de cercetare este concentrată în următoarele domenii: Sisteme neliniare, Conducere adaptivă şi în regim alunecător, Modelarea şi conducerea bioproceselor, Sisteme de achiziţie şi prelucrarea numerică a semnalelor. Este autorul a peste 100 de articole ştiinţifice şi a peste 10 cărţi şi manuale. A câştigat o bursă de cercetare AUF – Agence Universitaire de la Francophonie, la CNRS HEUDIASYC, Université de Technologie de Compiègne, Franţa, 2005. De-a lungul activităţii sale a fost un participant activ în comisiile de licenţă, admitere, concurs, de acreditare şi autoevaluare etc. din cadrul Catedrei de Automatică şi Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică. Este membru fondator şi secretar ştiinţific al Centrului de cercetare “Automatică neliniară. Stabilitate şi oscilaţii” (acreditat CNCSIS). Este membru IEEE, SRAIT, ARR. A fost, de asemenea, membru în comitetele de program şi de organizare ale unor conferinţe internaţionale (SINTES – International Symposium on System Theory 2003-2010, ICCC – International Carpathian Control Conference 2008-2010, IFAC Workshop on Time Delay Systems TDS 2009 etc.). A participat în peste 25 de proiecte de cercetare naţionale: director la 3 contracte de cercetare multi-anuale, membru în peste 20 de contracte CNCSIS, CNMP, CEEX etc., membru în Consiliul de conducere al Platformei multimedia pentru instruire, cercetare şi dezvoltare de aplicaţii în mecatronică şi automatică, Contract CNCSIS de tip Platforme/laboratoare de formare şi cercetare interdisciplinară, 2006-2008. De asemenea, a participat ca membru în 5 contracte de cercetare internaţionale (ECO-NET: Franţa, România, Cehia, Ungaria, 2 contracte de cercetare bilaterale cu Franţa şi China etc.).
      Un alt aspect semnficativ îl constituie colaborările şi activitatea în industrie: inginer de service în domeniul maşinilor unelte cu comandă numerică (IIRUC Bucureşti, 1989-1991), activităţi de cercetare şi colaborări la OLPO (Cargill) Podari, Dolj, Romtek Bucureşti (Tektronix), Dolsat Bucureşti (National Instruments).


      Informaţii suplimentare despre dl. Dan Selişteanu pot fi găsite pe pagina sa web: http://www.automation.ucv.ro/Romana/membri/Dan%20Selisteanu/DSelisteanu.htm Dl. Dan Selişteanu poate fi contactat via e-mail: dansel[at]automation[.]ucv[.]ro şi la tel. +40.251.438198.