Despre noi Despre noi
Profesor doctor inginer

Dorina Purcaru

Departamentul de Automatica, Electronica si Mecatronica
Cabinet: E101
Tel: 0251 - 435.724/126
e-mail: dpurcaru@electronics.ucv.ro

Despre

      D-na Dorina-Mioara Purcaru este profesor doctor inginer în Sisteme de măsurare la Universitatea din Craiova. A absolvit Facultatea de Electrotehnică la Universitatea din Craiova în 1982 obţinând titlul de inginer în profilul electric, specializarea Automatizări şi Calculatoare.
      Este doctor din 1997, în domeniul Sisteme automate, avându-l coordonator pe prof.dr.ing. Mircea Ivănescu, de la Universitatea din Craiova. În cadrul Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică predă următoarele cursuri: Măsurări şi traductoare, Sisteme de măsurare şi instrumentaţie, Senzori şi sisteme senzoriale, Senzori inteligenţi.
      Activitatea sa de cercetare este concentrată pe Sisteme inteligente de măsurare, Sisteme de achiziţie de date şi monitorizare, Recunoaşterea formelor în robotică. Este autorul a peste 115 articole ştiinţifice şi a 12 cărţi şi manuale. De-a lungul activităţii, a co-fondat centrul de cercetare Sisteme electronice avansate, în cadrul catedrei de Electronică şi Instrumentaţie a Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică. A fost, de asemenea, conference chair / program chair la mai multe conferinţe internaţionale: AIKED’2004 - Salzburg, Austria, CSCC’2006 - Athens, Greece, CSCC’2007 - Crete Island, Greece, ICRODIC’2004 - Izmir, Turkey, MMACTEE’07 - Arcachon, France, MATH’2007 - Dallas, Texas, USA. Este în comitetul editorial al revistelor Journal of Computer Science and Control Systems şi Annals of the University of Craiova (Series Automation, Computers, Electronics and Mechatronics).
      A participat la peste 20 de proiecte de cercetare naţionale, dintre care următoarele trei, la care a fost director de proiect: Contribuţii la achiziţia, prelucrarea şi interpretarea semnalelor de la senzori specifici roboţilor (grant CNCSU tip A, 1999-2000), Sistem de monitorizare treceri izolate în vederea prevenirii dezastrelor ecologice provocate de avarierea transformatoarelor de mare putere (grant CNCSIS tip P-CD/CEEX), Cercetări privind realizarea de tehnologii ecologice pe baza vibraţiilor induse magnetostrictiv în vederea reducerii consumurilor energetice ce au ca efect încălzirea globală (grant CNCSIS tip PC/CEEX).


      Informaţii suplimentare despre Dorina-Mioara Purcaru pot fi găsite pe pagina sa web: http://electronics.ucv.ro/sistem/descriere_memb.php?id=34. D-na Dorina-Mioara Purcaru poate fi contactată via dpurcaru[at]electronics[.]ucv[.]ro / 0251.435724/179.