Despre noi Despre noi
Conferentiar doctor inginer

Elena Doicaru

Departamentul de Automatica, Electronica si Mecatronica
Cabinet: G102
Tel: 0251 - 435.724/128
e-mail: dmilena@electronics.ucv.ro

Despre

      D-na Elena Doicaru este conferenţiar doctor inginer în electronică aplicată la Universitatea din Craiova. A absolvit facultatea/universitatea Electronică şi telecomunicaţii, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, în 1987 cu titlul de inginer în profilul Electronică aplicată din cadrul specializării Electronică şi telecomunicaţii.
      Este doctor din 2000 în domeniul Inginerie electronică şi telecomunicaţii, specializarea Microelectronică, avându-l coordonator pe Prof. Dr. Anton Manolescu de la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti. În cadrul Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică predă următoarele cursuri/seminarii Dispozitive electronice, Circuite electronice fundamentale, Circuite integrate analogice, Tehnici CAD în proiectarea circuitelor analogice, Optoelectronică, Microunde, Circuite integrate analogice de zgomot redus.
      Activitatea sa de cercetare este concentrată în: proiectarea asistata de calculator a circuitelor analogice, dezvoltarea de instrumente software pentru proiectarea automată a circuitelor analogice, dezvoltarea de macromodele pentru circuitele integrate analogice, modelarea dispozitivelor electronice, analiza simbolic-numerică a circuitelor neliniare şi parametrice de mari dimensiuni. Este autorul a peste 48 de articole ştiinţifice şi a 8 de cărţi, manuale şi îndrumare. De-a lungul activităţii s-a manifestat activ în cadrul domeniilor mai sus menţionate prin: editarea volumului unei conferinţe, recenzia unor lucrări şi articole pentru reviste şi conferinţe internaţionale, includerea ca membru în comitete ştiinţifice şi comitete de program internaţionale ale unor conferinţe internaţionale, desemnarea ca membru în comitelele de organizare a unor conferinţe şi simpozioane, includerea ca membru în comisia de doctorat, desemnarea ca chairman la secţiunile unor conferinţe internaţional. A participat în peste 15 proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale dintre care menţionăm: Dezvoltarea de instrumente software pentru proiectarea microcircuitelor analogice (director proiect), Mediu inteligent pentru asistenţa persoanelor vârsnice. Diagnoză medicală asistată de calculator (INEASE-CAMED), proiect de cooperare bilaterală BRÂNCUŞI, Reţele de distribuţie de curent continuu pentru aplicaţii industriale – DCNET etc. Un alt aspect semnficativ îl constituie colaborările şi activitatea în industrie. În perioada 1.10.1987 – 15.02.1988 şi-a desfăşurat activitatea în calitate de inginer la Întreprinderea de transformatoare şi motoare electrice Filiaşi, iar începând cu 15.02.1988 până în 15.03.1993 a activat în cadrul Institutului de cercetări ştiinţifice pentru automatizări - filiala Craiova în calitate de inginer/cercetător.

      D-na Elena Doicaru poate fi contactată la adresa de e-mail dmilena[at]electronics[.]ucv[.]ro, respectiv la numerele de telefon +40.251.435800