Despre noi Despre noi
Profesor doctor inginer

Dan Popescu

Departamentul de Automatica, Electronica si Mecatronica
Cabinet: 203
Tel: 0251-438.408 | 0251-435.724 / 150
e-mail: dpopescu@automation.ucv.ro

Despre

Dl. Dan POPESCU este profesor universitar doctor inginer în Automatică la Universitatea din Craiova. În prezent ocupă funcţia de prorector al universităţii, responsabil cu cercetarea ştiinţifică şi relaţiile cu mediul economic. A absolvit Facultatea de Electrotehnică, Universitatea din Craiova, în 1977 cu titlul de inginer, specializarea Automatizări şi Calculatoare.

      Este doctor din 1997 în domeniul Automatică, avându-l coordonator pe prof. dr. ing. Vladimir Răsvan de la Universitatea din Craiova. În cadrul Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică predă următoarele cursuri: Teoria sistemelor şi reglare automată, Sisteme de conducere robustă, Sisteme hibride, Prelucrarea numerică a semnalelor.

      Activitatea sa de cercetare este concentrată în următoarele domenii: Sisteme de conducere robustă, Sisteme cu întârzieri, Modelare şi simulare, Sisteme de reglare automată, Sisteme în timp real. Este autorul a peste 100 de articole ştiinţifice şi a peste 10 cărţi şi manuale. Este conducător de doctorat în domeniul Ingineria sistemelor din 2008. Din anul 2002 a ocupat diverse funcţii de conducere: şef al catedrei de Automatică (2002-2004), decan al Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică (2004-2008), prorector al Universităţii din Craiova (2008-prezent). Este membru fondator al Centrului de cercetare “Automatică neliniară. Stabilitate şi oscilaţii” (acreditat CNCSIS). Este membru IEEE, SRAIT, ARR, AGIR. Din 2007 este membru al Comitetului Director SRAIT, iar din 2008 este membru al Comitetului tehnic “Robust Control” IFAC (International Federation of Automatic Control). A fost organizator/co-organizator pentru diverse conferinte internationale (ICCC - International Carphatian Control Conference, editiile: 2006 - 2012; IFAC Workshop on Time Delay Systems - TDS 2009; ICSTC - International Conference on Systems Theory and Control, 2010; SINTES - International Symposium on System Theory, Automation, Robotics, Computers, Informatics, Electronics and Instrumentation, editiile: 2005 şi 2007). A fost, de asemenea, membru în comitetele de program şi referent ştiinţific la numeroase conferinţe internaţionale. Este referent ştiinţific la diverse reviste (cotate ISI) din domeniul automaticii. A participat în peste 30 de proiecte de cercetare naţionale şi 7 contracte de cercetare internaţionale, în calitate de director/responsabil sau membru în echipele de cercetare.

 

      Informaţii suplimentare despre dl. Dan Popescu pot fi găsite pe pagina sa web: http://www.automation.ucv.ro/Romana/membri/Dan%20Popescu/DPopescu.htm. Dl. Dan Popescu poate fi contactat via e-mail: dpopescu@automation.ucv.ro şi la tel. +40.251.438408.