Despre noi Despre noi
Asistent doctor inginer

Monica Roman

Departamentul de Automatica, Electronica si Mecatronica
Cabinet: 210A
Tel: 0251 - 438.408
e-mail: monica@automation.ucv.ro

Despre

      D-ra Monica Roman este asist. dr. ing. în sisteme automate la Universitatea din Craiova. A absolvit Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică în 2003 cu titlul de inginer în profilul Conducerea proceselor industriale din cadrul specializării Automatică şi informatică industrială.
      Este doctor din 2009 în domeniul Automatică avându-l coordonator pe Prof. dr. ing. Vladimir Răsvan de la Universitatea din Craiova. În cadrul Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică predă la următoarele discipline: Informatică, Modelare şi simulare, Identificarea sistemelor, Instrumentaţie virtuală, Sisteme de achiziţie şi interfeţe, Prelucrarea numerică a semnalelor. Activitatea sa de cercetare este concentrată în următoarele domenii de cercetare: Sisteme neliniare, Modelare şi simulare, Identificarea sistemelor. Este autoarea a peste 25 de articole ştiinţifice şi a 3 cărţi. A câștigat o bursă Marie Curie la CNRS HEUDIASYC, Université de Technologie de Compiègne, Franţa, 2005. De-a lungul activităţii sale a fost o participantă activă în comisiile de licență din cadrul Catedrei de Automatică. Este membră IEEE, SRAIT, ARR. A fost, de asemenea, membră în comitetele de organizare ale unor conferințe internaționale (SINTES – International Symposium on System Theory 2010, ICCC – International Carpathian Control Conference 2008, IFAC Workshop on Time Delay Systems TDS 2009). A participat în peste 14 proiecte de cercetare naţionale de tip CNCSIS, CNMP, CEEX etc. De asemenea, a participat ca membră în 4 contracte de cercetare internaționale (ECO-NET: Franța, România, Cehia, Ungaria, 2 contracte de cercetare bilaterale cu Franța și China etc.).


      Informaţii suplimentare despre d-ra. Monica Roman pot fi găsite pe pagina sa web: http://www.automation.ucv.ro/Romana/membri/Roman%20Monica/MRoman.htm D-ra. Monica Roman poate fi contactată via e-mail: monica[at]automation[.]ucv[.]ro și la tel. +40.251.438198.