Despre noi Despre noi
Profesor doctor inginer

Mircea Nitulescu

Departamentul de Automatica, Electronica si Mecatronica
Cabinet: M004
Tel: 0251 - 436.999/156
e-mail: nitulescu@robotics.ucv.ro

Despre

      Dl. Mircea Nitulescu este profesor universitar doctor inginer în sisteme automate la Universitatea din Craiova. A absolvit Facultatea de Electrotehnică a Universitătii din Craiova în anul 1983 cu Diplomă de merit, detinând titlul de inginer în profilul electric, specializarea Automatizări si Calculatoare.
      Este doctor din anul 1997 în domeniul sisteme automate, avându-l coordonator pe Prof. dr. ing. Mircea Ivănescu de la Universsitatea din Craiova. În cadrul Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică predă următoarele cursuri: Bazele sistemelor mecatronice, Sisteme de conducere a robotilor, Roboti mobili, Sisteme flexibile de fabricatie si Fabricatie virtuală.
      Activitatea sa de cercetare este concentrată în domeniul sistemelor robotice mobile si al sistemelor mecatronice complexe. Este autorul a peste 130 de articole si lucrări ştiinţifice, a unui număr de 11 cărţi şi manuale precum si a 2 capitole de carte, dintre care una apărută în străinătate. Din anul 2008 este conducător de doctorat în domeniul Mecatronică si Robotică, fiind în prezent coordonatorul a 3 lucrări de doctorat. De-a lungul activităţii a contribuit la initierea si dezvoltarea învătământului de robotică si ulterior a celui de mecatronică în cadrul Universitătii din Craiova, la înfiintarea Catedrei de Mecatronică, la dezvoltarea activitătilor de cercetare ca membru fondator al Centrului de Cercetare Mecatronică si Robotică – CCMR Craiova si la dezvoltarea activitătilor doctorale prin participarea la înfiintarea noului domeniu IOSUD Mecatronică si Robotică al Universitătii.
      A fost implicat în organizarea şi desfăşurarea mai multor manifestări ştiintifice în ţară şi în străinătate, între care: IASTED International Conference on Modelling, Identification, and Control – MIC ’99 si ’01, Robotics in Alpe – Adria – Danube Region – RAAD ’03 si ’08, International Conference on Robotics – ROBOTICS ’02-’10, Simpozionul Internaţional de Teoria Sistemelor SINTES ’94-’08 etc. În ultimii ani a fost membru al comitetelor de program pentru mai multe conferinte, între care COMEFIM’8, ROBOTICS’04 –’10, EAEEIE’06 si este membru în colectivul editorial al revistei Annals of the University of Craiova - Series: Automation, Computers, Electronics and Mechatronics. A efectuat activităti de evaluare a lucrărilor propuse pentru mai multe conferinte internationale, între care IFAC-INCOM ’06, EAEEIE’06, ICCC ’07-’08, IEEE AFRICON ’09. Detine functia de Secretar general al Societătii de Robotică din Romania – SRR si este expert evaluator CNCSIS si ANCS în tară si AUF în străinătate. A participat în peste 70 de proiecte cu caracter de cercetare sau educaţional, dintre care a fost director la 6 nationale si la 1 international.
      Este implicat în dezvoltarea colaborărilor cu mediul economic din tară pentru activităti de practică, vizite de documentare, elaborare proiecte de diplomă cu diferite companii, între care DACIA, CONTINENTAL, RTR, PIRELLI, a colaborărilor cu mediul preuniversitar din localitate pentru activităti didactice si de informare, precum si a colaborărilor academice externe bilaterale cu Universitatea Jean – Monnet din Franta.


      Informaţii suplimentare despre Dl. Prof. dr. ing. Mircea Nitulescu pot fi găsite pe pagina sa web: [URL-ul paginii web]. Dl. Prof. dr. ing. Mircea Nitulescu poate fi contactat via e-mail la adresa nitulescu[at]robotics[.]ucv[.]ro şi la numărul de telefon 0251 436 999.