Despre noi Despre noi
Asistent doctor inginer

Eugen Ganea

Departamentul de Calculatoare si Tehnologia Informatiei
Cabinet: N01
Tel: 0251 - 438.198/160
e-mail: ganea_eugen@software.ucv.ro

Despre

      Dl. Eugen Ganea, Asistent universitar, este doctorand din 2003 în domeniul Stiinţa Calculatoarelor avându-l coordonator pe Acad. Prof. Dr. Ing. Mircea Petrescu. Domeniile de interes, aferente activităților didactice și de cercetare, sunt:

  • Programare orientată pe obiecte și Medii de programare vizuală;
  • Inginerie Software și Limbaje formale, proiectarea compilatoarelor;
  • Sisteme Expert și Prelucrarea imaginilor.
      În cadrul colectivului Centrului de Cercetare ”Dezvoltarea de Aplicații Multimedia”, activitatea sa de cercetare este concentrată pe prelucrarea imaginilor. Este autorul a peste 30 de articole în reviste si volumele unor conferinţe; membru în cadrul a 7 proiecte de cercetare naţionale si internaţionale:
  1. SUM: supermarchet prin sisteme si tehnologii informatice, e-commerce - EUREKA SUM E!, nr. 2754/2003/RO, director: Costin Badica.
  2. Baza de date multimedia cu suport distribuit pentru imagistica medicala - CNCSIS de tip A, cod 280, nr. 33062/24.06.2004, director: Dumitru Dan Burdescu.
  3. Utilizarea retelelor Petri orientate pe obiecte pentru modelarea si simularea sistemelor flexibile de fabricatie - CNCSIS A nr. 97/2005, director: Marius Brezovan.
  4. Algoritmi pentru prelucrarea si interogarea bazelor de date multimedia cu imagini medicale - CNCSIS de tip A nr. 155/2006, director: Dumitru Dan Burdescu.
  5. Metode bazate pe retele neurale pentru recunoasterea formelor utilizand caracteristica textura - CNCSIS TD nr. 27GR/11.05.2007, director: Eugen Ganea.
  6. Sistem informatic pentru interogarea bazata pe continut a bazelor de date multimedia cu imagini medicale (SIBIM) – Parteneriat, nr. D11 045 / 14.09.2007, director: Dumitru Dan Burdescu; http://software.ucv.ro/SIBIM/.
  7. Noi metode bazate pe retele Petri orientate pe obiecte si tehnici de procesare semantica a imaginilor, utilizate pentru monitorizarea si supravegherea sistemelor flexibile de fabricatie inteligente - grant CNCSIS Idei, director: Marius Brezovan; http://software.ucv.ro/FOOPN.
      Informaţii suplimentare despre Eugen Ganea pot fi găsite pe pagina sa web: http://software.ucv.ro/~eganea/. Dl. Eugen Ganea poate fi contactat prin e-mail: ganea_eugen[at]software[.]ucv[.]ro.