Despre noi Despre noi
Sef lucrari doctor inginer

Traian Titi Serban

Departamentul de Automatica, Electronica si Mecatronica
Cabinet: D109/D106
Tel: 0251 - 435.724/122
e-mail: traianserban@hotmail.com

Despre

      Dl. Şerban Traian este şef lucrări, doctor în inginerie electrică la Universitatea din Craiova. A absolvit Facultatea de electrotehnică din Craiova în 1985 cu titlul de inginer în profilul „aparate electrice” din cadrul specializării „electrotehnică”.
      Este doctor din iunie 2002 în domeniul „inginerie electrică”, avându-l coordonator pe dl. prof. dr. G.A. Cividjian de la Universitatea din Craiova. În cadrul Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică predă următoarele cursuri: „Măsurări în electronică”, „Instrumentaţie electronică de măsurare”, „Achiziţia datelor în medii industriale”, „Prelucrarea numerică a semnalului vocal”.
      Activitatea sa de cercetare este concentrată pe sisteme de achiziţia datelor, instrumentaţie numerică şi traductoare inteligente. Este autorul a peste 27 de articole ştiinţifice şi a 3 cărţi şi manuale. Este coautor la 3 brevete de inovaţie. De-a lungul activităţii a fost un participant activ în cadrul Centrului de cercetare „Sisteme electronice avansate” din cadrul Facultăţii A.C.E. din Craiova.
      A fost membru în prezidiul secţiunii „Electronică” în cadrul simpozionului SINTES12. A participat în peste 18 proiecte de cercetare naţionale: „SICOTIR” - 2007-2010 (1 mil.RON); „SOFHICOR” -2007-2010 ; „Mini instalaţie de producere a energiei din surse regenerabile – aplicaţie pentru microunităţi şi ansambluri rezidenţiale” 2007-2010 (2 mil.RON); „Studiul şi implementarea unei soluţii tehnologice pentru sporirea eficienţei energetice, a siguranţei şi securităţii în transportul electric urban” 2007-2010.
      Un alt aspect semnficativ îl constituie colaborările şi activitatea în industrie: ICEP Băileşti (1985-1987) şi ICMET Craiova (1987-1990).


      Informaţii suplimentare despre Şerban Traian pot fi găsite pe pagina sa web. Dl. Şerban Traian poate fi contactat prin e-mail: tserban[at]electronics[.]ucv[.]ro şi la numerele de telefon: +40.251.435800, 435700, 435724, 435727 ext.109.