Despre noi Despre noi
Conferentiar doctor inginer

Ilie Mircea Mihaiu

Departamentul de Automatica, Electronica si Mecatronica
Cabinet: E105
Tel: 0251 - 437.979/176
e-mail: mihaiu5@rdslink.ucv.ro

Despre

      Dl. Mircea Ilie Mihaiu este conferenţiar doctor inginer în electronică şi sisteme de comunicaţii la Universitatea din Craiova. A absolvit facultatea de electrotehnică, Universitatea din Craiova, în 1971, cu titlul de inginer în profilul electrotehică din cadrul specializării automatică. Este doctor din 1993 în domeniul sisteme automate avându-l coordonator pe Prof. Dr.ing. Nicolae Sprânceană de la Universitatea Politehnică din Bucureşti. În cadrul Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică predă următoarele cursuri:

  1. Fizica şi tehnologia componentelor electronice, anul I,secţia ELA,
  2. Materiale pentru electronică, anul I, secţia ELA,
  3. Semnale, anul II, secţia ELA,
  4. Analiza şi sinteza circuitelor analogice, anul II, secţia ELA,
  5. Sisteme de identificare prin unde radio, anul I, Master SEA.
      Activitatea sa de cercetare este concentrată în domeniile următoare: circuite integrate analogice specializate, proiectarea circuitelor analogice de putere mică şi tensiune mică de alimentare, proiectarea sistemelor RFID, simularea şi modelarea sistemelor memristive, analiza circuitelor în cele mai defavorabile condiţii, sisteme multimedia de descriere a produselor tehnice. Este autorul a peste 70 de articole ştiinţifice şi a 8 cărţi şi manuale. A obţinu 5 brevete.
      De-a lungul activităţii a fost un participant activ în cadrul activităţii de proiectare şi execuţie a echipamentelor industriale pentru industria aluminiului, Slatina, pentru sistemele industriale RFID la compania Pirelli, Slatina şi la contractele CNCSIS pentru sisteme multimedia utilizate la descrierea produselor tehnice. A fost de asemenea recenzor la simpozioanele SINTES începând din anul 1990. A participat în peste 24 de proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale. Este în legătură cu intreprinderi din ţară şi străinătate pentru practica productivă a studenţilor de la secţia ELA.


      Informaţii suplimentare despre Mircea Ilie Mihaiu pot fi găsite pe pagina sa web: http://electronics.ucv.ro/sistem/descriere_memb.php?id=35 Dl. Mircea Ilie Mihaiu poate fi contactat via: mihaium[at]electronics[.]ucv[.]ro, +40251435724-186