Despre noi Despre noi
Profesor doctor inginer

Gheorghe Marian

Departamentul de Calculatoare si Tehnologia Informatiei
Cabinet: 304
Tel: 0251 - 435.666/164
e-mail: gheorghe.marian@cs.ucv.ro

Despre

      Dl. Marian Gheorghe este profesor doctor inginer în domeniul Tehnologia Informatiei si Calculatoare la Universitatea din Craiova. A absolvit facultatea de electrotehnica a Universitatii din Craiova în 1971 cu titlul de inginer în profilul automatica din cadrul specializării automatica. Este doctor din 1983 în domeniul Teoria Sistemelor Automate avându-l coordonator pe prof. dr. doc. Constantin Belea de la Universitatea din Craiova. În cadrul Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică predă următoarele cursuri: Programarea calculatoarelor, Tehnici de programare, Programarea in limbaje de asamblare, Proiectarea compilatooarelor.
      Activitatea sa de cercetare este concentrată în e-learning, descrieri multimedia etc. Este autorul a peste 120 de articole ştiinţifice şi a 25 de cărţi şi manuale. De-a lungul activităţii a cofondat centrul de cercetare de tip C „Tehnologii software avansate pentru sisteme distribuite si retele de calculatoare”, a participat in 1990 la infiintarea Facultatii de Automatica, Calculatoare si Electronica, a participat la crearea Catedrei de Ingineria Calculatoarelor si Comunicatiilor. A fost un participant activ în cadrul Simpozioanelor SINTES, a fost un participant activ in cadrul comisiilor de admitere, de licenta si de dizertatie in cadrul facultatii, a participat activ la acreditarea specializarilor de calculatoare la licenta si master. A fost coordonator local in cadrul proiectelor TEMPUS: TEMPUS-IASCOD, TEMPUS-EPROM, TEMPUS-CECEN. A fost de asemenea co-chair a ultimelor simpozioane SINTES. A participat în peste 25 de proiecte de cercetare naţionale.
      Un alt aspect semnficativ îl constituie colaborările şi activitatea de cercetare cu în industria prin participare in cadrul unor contracte de cercetare inainte de 1989 IUG (Intreprinderea de Utilaj Greu) Craiova, IPA si FEA Bucuresti etc.


      Informaţii suplimentare despre dl. Marian Gheorghe pot fi găsite pe pagina sa web: http://www.cs.ucv.ro/staff/gmarian.php . Dl. Marian Gheorghe poate fi contactat via posta electronica marian[at]cs[.]ucv[.]ro şi telefon 0251-435666.