Despre noi Despre noi
Conferentiar doctor inginer

Augustin Ionescu

Departamentul de Calculatoare si Tehnologia Informatiei
Cabinet: 311
Tel: 0251 - 435.666/154
e-mail: augustin.ionescu@cs.ucv.ro

Despre

      Dl. Augustin-Iulian Ionescu este Conferentiar, doctor, inginer în Ştiinţa Sistemelor şi a Calculatoarelor la Universitatea din Craiova. A absolvit facultatea de Electrotehnicǎ din cadrul Universităţii din Craiova în 1976 cu titlul de inginer în profilul Automatizǎri şi Calculatoare.
      Este doctor din 2006 în domeniul Inginerie electricǎ avându-l coordonator pe Prof. Dr. Ing. Aurel Câmpeanu de la Universitatea din Craiova.
      În cadrul Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică predă în acest an universitar următoarele cursuri/aplicaţii:
Cursuri:

  • Bazele proiectǎrii logice a calculatoarelor
  • Proiectarea sistemelor digitale
  • Structura si organizarea calculatoarelor
  • Testarea sistemelor de calcul
  • Proiectarea bazelor de date
  • Tehnici avansate în baze de date (masterat)
Seminarii/laboratoare:
  • Bazele proiectǎrii logice a calculatoarelor
  • Proiectarea sistemelor de calcul
      Activitatea sa de cercetare este concentrată în Proiectarea bazelor de date, Structura, Arhitectura şi Proiectarea Calculatoarelor. Este autorul a peste 90 de articole ştiinţifice, 4 cărţi ştiinţifice şi 13 manuale şi îndrumare de laborator. De-a lungul activităţii a fost un participant activ în cadrul unor conferinţe naţionale şi internaţionle, este membru în Comisia la licenţă ingineri secţia de Ingineria Calculatoarelor şi Comunicaţiilor şi în Comisia de disertaţie master secţia Sisteme Distribuite. A participat în peste 20 de proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale, dintre care TEMPUS – CECEN, ViReC e-Initative, Sistem de aprofundare a utilizării produselor tehnice prin autoinstruire şi autoevaluare interactivă bazată pe tehnici multimedia, , Viziune modernă a politicilor resurselor umane prin centrul naţional de testare şi certificare on-line, Integrarea aplicaţiilor de tip multimedia în reţele de calculatoare şi evitarea congestiei traficului.


      Informaţii suplimentare despre Augustin-Iulian Ionescu pot fi găsite pe pagina sa web: http://www.cs.ucv.ro/staff/aionescu.php . Dl. Augustin-Iulian Ionescu poate fi contactat via e-mail: iai1000[at]gmail[.]com, telefon: +4 0251 435666.