Despre noi Despre noi
Conferentiar doctor inginer

Vintila Florin Filipescu

Departamentul de Automatica, Electronica si Mecatronica
Cabinet: E102
Tel: 0251 - 437.979
e-mail: vfilipescu@electronics.ucv.ro

Despre

      Dl. Vintila-Florin Filipescu este conf. dr. ing. în Electronică şi Telecomunicaţii la Universitatea din Craiova. A absolvit Universitatea Politehnica din Bucuresti în 1968 obţinând titlul de inginer în specializarea Automatică, profilul Automatică.
      Este doctor din 1995, în domeniul Automatică, avându-l coordonator pe prof. dr. ing. Nicolae Sprânceană de la Universitatea Politehnica din Bucureşti. În cadrul Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică, predă următoarele cursuri / seminarii: Circuite integrate digitale, Electronică digitală, Radiocomunicaţii şi Televiziune.
      Activitatea sa de cercetare este concentrată pe proiectarea, simularea si testarea structurilor digitale. Este autorul a peste 40 articole ştiinţifice şi a 6 cărţi şi manuale. A participat activ la activitatea Centrului de cercetare „Sisteme electronice avansate” din cadrul Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică a Universităţii din Craiova. A fost recenzor şi chairman la Simpozionul Internaţional de Teoria Sistemelor, secţiunea Electronică, ediţiile 2005-2007, Craiova , Romania. A supervizat recenzarea lucrărilor publicate în revista Analele Universităţii din Craiova, Seria Automatică, Calculatoare, Electronică şi Mecatronică, secţiunea Electronică, ediţia 2007; A participat la peste 9 contracte de cercetare ştiinţifică. În cadrul acestora a avut unele realizări notabile cum ar fi: proiectarea voltmetrului electronic VE-02, omologat de MEI-OCMI şi produs în serie în atelierele-şcoală ale Facultăţii de Automatică, Caculatoare şi Electronică, 1977; proiectarea, execuţia şi punerea în funcţiune a unor Instalaţii de discotecă la Casa Studentului din Piteşti, 1982-1983, valoare contract 200.000 lei (cca.50.000$), director de contract; proiectarea, execuţia şi punerea în funcţiune a unui Complex de instalaţii electronice de teatru şi discotecă la Casa Studenţilor din Craiova, 1983-1988, valoare contract 910.000 lei, (cca. 230.000$), director de contract.
      Un alt aspect semnficativ îl constituie participarea la punerile în funcţiune ale instalaţiilor electronice şi de automatizare din dotarea a numeroase obiective industriale: Combinatul Siderurgic Galaţi, Combinatul Siderurgic Reşiţa, Teatrul Naţional Craiova, Teatrul Liric Craiova, Centrul de Calcul al Universităţii din Craiova, Studioul de televiziune "TELEUNIVERSITATEA" al Universităţii din Craiova.


      Dl. Vintilă Florin Filipescu poate fi contactat la adresa de e-mail vfilipescu[at]electronics[.]ucv[.]ro, respectiv la numerele de telefon +40.251.435800.