Despre noi Despre noi
Conferentiar doctor inginer

Daniela Danciu

Departamentul de Automatica, Electronica si Mecatronica
Cabinet: 204
Tel: 0251-435.724 / 153
e-mail: daniela@automation.ucv.ro

Despre

Daniela Danciu este profesor în cadrul Departamentului de Automatică și Electronică și este conducător de doctorat în domeniul Ingineria sistemelor la Universitatea din Craiova.

Educație

    Dr. Daniela Danciu a absolvit Facultatea de Automatică și Calculatoare a Universității din Craiova în anul 1990 cu titlul de inginer în profilul Electric din cadrul specializării Automatizări și Calculatoare. Este doctor din anul 2003 în domeniul Automatică, avându-l coordonator pe Prof. Dr. Ing. Vladimir Răsvan de la Universitatea din Craiova.

Experiență profesională

    În cadrul Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică predă următoarele cursuri: Teoria sistemelor I; Semnale și sisteme; Bazele sistemelor automate; System Theory; Tehnologii avansate pentru prelucrarea numerică a semnalelor; Software pentru sisteme multimedia; Design, estetică și semiotică în audiovizual. În cadrul Facultății de Inginerie Electrică predă cursurile Teora sistemelor și reglare automată, precum și Teoria sistemelor automate. Dr. Daniela Danciu este expert evaluator ARACIS în comisia C11 (Științe inginerești II) și expert evaluator a propunerilor de proiecte de cercetare pentru competițiile UEFISCDI.
    Activitatea de cercetare a Dr. Daniela Danciu este concentrată pe direcțiile: sisteme neliniare, modelarea computațională a sistemelor cu parametri distribuiți, sisteme cu mai multe echilibre, rețele neurale recurente (dinamice). Daniela este autoarea a peste 80 de articole științifice, a 8 cărți și capitole în cărți științifice publicate în edituri românești recunoscute CNCSIS sau în edituri străine precum și a 3 manuale. Participă constant în comitete de program internaționale (IPC) pentru numeroase conferințe internaționale patronate de societățile profesionale IEEE și IFAC. A coordonat, în calitate de editor / editor invitat 3 numere speciale în reviste ISI. Dr. Daniela Danciu a coordonat (administrativ, financiar și investigator principal) 4 proiecte de cercetare câștigate prin competiție (2 internaționale și 2 naționale) și a fost membru în peste 10 proiecte de cercetare naționale și/sau internaționale.

Daniela Danciu este deținătoarea premiului ”Clementina Saduwa” decernat în 2017 de societatea profesională IEEE Regiunea 8 (Europa, Orientul Mijlociu și Africa) – detalii la https://ieeer8.org/category/member-activities/women-in-engineering/awards-women-in-engineering/recipients/clementina-saduwa-award-recipients/ și http://ieeer8.org/wp-content/uploads/2017/10/r8news_2017_09.pdf (pagina 4).

Un alt aspect semnificativ îl constituie colaborările și activitatea în industrie: S.E. Turceni (1990-1993) și S.C. DOLJCHIM S.A. (1993-2000).

 

Afilieri și activitate de voluntariat

    Dr. Daniela Danciu este afiliată la o serie de societăți profesionale internaționale: membră IEEE cu distincția IEEE Senior member (Control Systems Society; Computational Intelligence Society), fiind Vice-Chair al IEEE Control Systems Society Romania Chapter (2021-2024); membră SIAM (Activity Group on Control and Systems Theory) și membră a 3 comitete tehnice IFAC (TC 2.2 Linear Control Systems, TC 2.6 Distributed Parameter Systems; T.C. 9.5. Technology, Culture and International Stability). Dr. Danciu este de asemenea membră a SRAIT (societate profesională națională reprezentativă afiliată IFAC) și Președinte al Filialei SRAIT Craiova (din 2012).

Informaţii suplimentare despre Daniela Danciu pot fi găsite pe pagina sa web. Daniela Danciu poate fi contactată via e-mail: daniela[.]danciu[at]edu[.]ucv[.]ro