Despre noi Despre noi
Profesor doctor inginer

Dorian Cojocaru

Departamentul de Automatica, Electronica si Mecatronica
Cabinet: D04
Tel: 0251 - 436.999
e-mail: cojocaru@robotics.ucv.ro

Despre

COORDONATE

e-mail cojocaru@robotics.ucv.ro

cabinet Laborator PIRF

Prelucrarea imaginilor şi recunoaşterea formelor

tel. (+40).251.435724 – int. 139

 

Dorian Cojocaru este profesor şi conducător de doctorat în Mecatronică şi robotică la Departamentul de Automatică, Electronică şi Mecatronică, Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică de la Universitatea din Craiova. Este membru în Cosiliul Facultăţii. Este expert permanent ARACIS Asociaţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior. Este membru în Comisia de mecanică, mecatronică şi electronică, Panelul 2 Ştiinţe Inginereşti, CNATDCU Con

siliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare. Este membru în Consiliul Ştiinţific IPA Bucureşti. Este membru în organizaţii profesionale şi ştiinţifice: IEEE, SRAIT, SRR, ARIES. Este membru în organizaţii profesionale şi ştiinţifice: IEEE, SRAIT, SRR, ARIES.

 

A absolvit facultatea Electrotehnică de la Universitatea din Craiova în 1983 cu titlul de inginer în profilul Electric, din cadrul specializării Automatizări şi Calculatoare, programul de studiu Calculatoare. Este doctor din 1997 în domeniul Automatizări avându-l coordonator pe Prof. Dr. Ing. Mircea Ivănescu de la Universitatea din Craiova. În cadrul Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică predă următoarele cursuri: Arhitectura calculatoarelor, Proiecatre asistată de calculator, Inteligenţă artificială şi, respectiv, Prelucrarea imaginilor şi recunoaşterea formelor.

 

Activitatea sa de cercetare este concentrată în Achiziţia, prelucrarea şi recunoaşterea imaginilor, respectiv Sisteme inteligente de conducere a roboţilor. Este autorul a peste 170 de articole şi comunicări ştiinţifice şi a 15 de cărţi şi manuale. Este conducător de doctorat din 2008, în prezent fiind coordonatorul a 4 de lucrări de doctorat). Are o bună experienţă în lucrul în echipă pentru: activităţi studenţeşti, cercetare, educaţie continuă, cooperare internaţională, cooperare cu mediul industrial.

 

A activat ca expert evaluator pentru: EU Framework Program for research and technology development (FP7 Information and Communication Technologies - Cognitive Systems, Interaction, Robotics); National Research Programmes Unit, Research Promotion Foundation, Cyprus; Development of education programmes content and improving the competencies of the academic personnel, Latvia; CNCSIS Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior; ANCS Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică; AMCSIT Agenţia Managerială de Cercetare Ştiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic; Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; CNMP Centrul Naţional de Monitorizare Programe; UEFISCDI Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, CNATDCU Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare.