Despre noi Despre noi
Profesor doctor inginer

Emil Petre

Departamentul de Automatica, Electronica si Mecatronica
Cabinet: 203
Tel: 0251-438.408 | 0251-435.724 / 150
e-mail: epetre@automation.ucv.ro

Despre

      Dl. Emil Petre este Prof. dr. ing. în sisteme automate la Universitatea din Craiova. Din anul 2004 este seful Catedrei de Automatica a Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică. A absolvit Facultatea de Electrotehnică, Universitatea din Craiova în 1977 cu titlul de inginer, specializarea Automatizări şi Calculatoare.
      Este doctor din 1997 în domeniul Automatică, avându-l coordonator pe Prof. dr. ing. Vladimir Răsvan de la Universitatea din Craiova. În cadrul Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică predă următoarele cursuri: Programare orientata pe obiecte, Sisteme de operare si limbaje in timp real, Optimizari, Sisteme adaptive.
      Activitatea sa de cercetare este concentrată în următoarele domenii: Sisteme neliniare, Sisteme adaptive, Procese biotehnologice, Modelare si simulare, Estimare si identificare, Conducere cu retele neurale şi Sistem in timp real. Este autorul a peste 100 de articole ştiinţifice şi a peste 10 cărţi şi manuale. De-a lungul activităţii sale a fost un participant activ în comisiile de licenţă, admitere, concurs, de acreditare şi autoevaluare etc. din cadrul Catedrei de Automatică şi Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică. Este membru fondator al Centrului de cercetare “Automatică neliniară. Stabilitate şi oscilaţii” (acreditat CNCSIS). Este membru IEEE, SRAIT, ARR. A fost, de asemenea, membru în comitetele de program şi de organizare ale unor conferinţe internaţionale (SINTES – International Symposium on System Theory 2003-2010, ICCC – International Carpathian Control Conference 2008-2010, IFAC Workshop on Time Delay Systems TDS 2009 etc.). A participat în peste 25 de proiecte de cercetare naţionale: director la 3 contracte de cercetare multi-anuale, membru în peste 20 de contracte CNCSIS, CNMP, CEEX etc., membru în Consiliul de conducere al Platformei multimedia pentru instruire, cercetare şi dezvoltare de aplicaţii în mecatronică şi automatică, Contract CNCSIS de tip Platforme/laboratoare de formare şi cercetare interdisciplinară, 2006-2008. De asemenea, a participat ca membru în 3 contracte de cercetare internaţionale.


      Informaţii suplimentare despre dl. Emil Petre pot fi găsite pe pagina sa web: http://www.automation.ucv.ro/Romana/membri/Emil%20Petre/EPetre.htm Dl. Emil Petre poate fi contactat via e-mail: epetre[at]automation[.]ucv[.]ro şi la tel. +40.251.438408.