Despre noi Despre noi
Profesor doctor inginer

Marin Lungu

Departamentul de Calculatoare si Tehnologia Informatiei
Cabinet: 304
Tel: 0251 - 435.666/164
e-mail: marin.lungu@cs.ucv.ro

Despre

      Dl. Marin LUNGU este Profesor în domeniul Calculatoarelor la Universitatea din Craiova; a absolvit, Sectia Automatica in Universitatea din Craiova în anul 1972, cu titlul de inginer în profilul Automatica.
      Este doctor din anul 1996 în domeniul Automatica cu teza intitulata „Elaborarea unor structuri informatice şi algoritmi de conducere cu microprocesoare a sistemelor ierarhizate, cu aplicaţie în industrie” avându-l coordonator pe Prof. Dr. Nicolae Sprinceana de la Universitatea Politehnica din Bucuresti.
      În cadrul Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică din Universitatea din Craiova predă următoarele cursuri/seminarii: Cunoastere, Comunicare si Internet/Knowledge, Human Communication and Internet, Retele de calculatoare/Computer networks; Tehnologii pentru servicii web/Web Services Technology, Arhitecturi orientate pe servicii/Services Oriented Architecture; Input/Output Systems.
      Activitatea sa de cercetare este concentrată în domeniul Retelelor de calculatoare, Securitatii retelelor de calculatoare, Tehnologiilor web. Este autorul a peste 65 de articole ştiinţifice şi a 3 manuale. De-a lungul activităţii a initiat si a fost Director tehnic al Centrului de Cercetare "Tehnologii Software Avansate pentru Sisteme Distribuite şi Reţele de Calculatoare", membru in comitetul de organizare si co-editor pentru Simpozionul Sintes, membru in comitetul de organizare si co-editor al ANNALS OF THE UNIVERSITY OF CRAIOVA; Series:AUTOMATION, COMNPUTERS, ELECTRONICS and MECHATRONICS.A participat în peste 20 de proiecte de cercetare si proiecte educaţionale naţionale şi internaţionale.
      Un alt aspect semnficativ îl constituie colaborările şi activitatea de cercetare în mediul industrial, de exemplu contracte de cercetare finalizate inainte de 1990 cu intreprinderile FEA Bucuresti, ICPMMN-Baia Mare, ICSIT-MTAE Craiova, IUG Craiova, Regionala CFR-Craiova.Dl. Marin LUNGU a avut si are responsabilitati in conducerea facultatii mai intai ca secretar stiintific si apoi prodecan cu probleme de invatamant si studentesti.


      Informaţii suplimentare despre Marin LUNGU pot fi găsite pe pagina web a Facultatii de Automatica, Calculatoare si Electronica. Dl. Marin LUNGU poate fi contactat via adresa de e-mail marin[.]lungu[at]cs[.]ucv[.]ro şi numărul de Tel./Fax: +40.251.438198