Despre noi Despre noi
Profesor doctor inginer

Cosmin Ionete

Departamentul de Automatica, Electronica si Mecatronica
Cabinet: 204
Tel: 0251-435.724 / 153
e-mail: cosmin@automation.ucv.ro

Despre

      Dl. Cosmin Ionete este Profesor Dr. Ing. în domeniul Sisteme Automate la Universitatea din Craiova. A absolvit ca şef de promoţie Facultatea de Electrotehnică, secţia Automatizări şi Calculatoare, Universitatea din Craiova, în anul 1986 cu titlul de inginer în profilul electrotehnic din cadrul specializării Automatizări şi Calculatoare.
      Este doctor din 1999 în domeniul Automatică avându-l coordonator pe Prof. Dr. Ing. Vladimir Răsvan de la Universitatea din Craiova. În cadrul Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică predă următoarele cursuri/seminarii: Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare (PCLP), Software Industrial, Sisteme integrate, Reţele de calculatoare, Automotive control.
      Activitatea sa de cercetare este concentrată în stabilizarea robustă a sistemelor automate, sisteme integrate, sisteme de control în timp real distribuite în reţea. Este autorul a peste 70 de articole ştiinţifice şi a 10 de cărţi şi manuale. Este câştigătorul prin concurs internaţional al unei burse post-doctorale de 9 luni la Paris. De-a lungul activităţii a iniţiat cercul studenţesc de studiu în domeniul sistemelor integrate, a fost un participant activ în cadrul centrului de cercetare Automatică neliniară: Stabilitate şi oscilaţii.
      A fost de asemenea recenzor la următoarele reviste internaţionale: International Journal of Control [ISI], European Journal of Control [ISI], International Journal of Adaptive Control and Signal Processing [ISI].
      A mai fost recenzor la diverse conferinţe internaţionale, ca de exemplu American Control Conference (ACC); IEEE Conference on Decision and Control (CDC); European Control Conference (ECC); IECON - Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society; International Workshop on Advanced Motion Control (AMC); IEEE International Symposium on Industrial Electronics (ISIE); IEEE International Conference on Industrial Informatics (INDIN); IEEE International Symposium on Industrial Electronics ( ISIE).
A participat în peste 25 de proiecte de cercetare/educaţionale naţionale şi internaţionale: cel mai semnificativ este proiectul SICOTIR „SISTEME INTEGRATE DE CONDUCERE IN TIMP REAL IN RETEA A PROCESELOR” din cadrul Programului 4, Parteneriate în domeniile prioritare (cod CNMP 71-084) cu o valoare contractată de 2.000.000 RON pentru anii 2007-2010. Vizibilitatea în plan extern este subliniată de peste 20 de citări ale articolelor din ultimii 5 ani (http://scholar.google.ro/scholar) în reviste internaţionale prestigioase precum IEEE Transaction on Automatic Control, IEEE Transaction on Control Systems Technology, International Journal of Control, European Journal of Control sau în lucrări prezentate la cele mai prestigioase conferinţe internaţionale din domeniul automaticii precum American Control Conference (ACC), IEEE Conference on Decision and Control (CDC) sau Chinese Control Conference (CCC).
Un alt aspect semnficativ îl constituie colaborările şi activitatea în industrie, cum ar fi:

  • contracte cercetare cu OLPO-CARGIL pentru studiul aducţiunii de apă potabilă
  • angajarea pe post de consultant la HELLA Electronics Romania (din 2007).

      Dl. Cosmin Ionete poate fi contactat via cosmin[at]automation[.]ucv[.]ro şi numărul de telefon +40 251 438198