Proiect POSDRU ID 133020 - Consiliere si plasamente practica

Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică este partener în cadrul proiectului multi-regional POSDRU ID 133020 Creşterea capacităţii de integrare pe piaţa muncii a studenţilor şi absolvenţilor prin consiliere şi plasamente practice.

 

Acest proiect are ca scop consolidarea unui cadru performant de susținere a studenților în scopul îmbunătăţirii tranziției de la școală la viața activă, prin consiliere și organizarea de stagii de practică în companii, inclusiv prin cooperare trans-națională.

 

Grupul ţintă este format din studenți înmatriculați în sistemul național de învățământ care participă la activități de consiliere și orientare în carieră și la stagii de practică profesională (în țară și în Uniunea Europeană).

 

Activitatea de consiliere este realizată preponderent pe parcursul vizitelor și excursiilor de studii în cadrul companiilor românești. Vizitele sunt desfășurate în anii universitari 2013/2014 și 2014/2015. Stagiile de practică sunt efectuate în anul universitar 2013/2014 și 2014/2015 (practica internațională) și în anul universitar 2014/2015 (practică națională), în funcție de capacitatea de acceptare a partenerilor transnaționali și naționali.

 

Costurile pentru desfășurarea vizitelor de studii și a stagiilor de practică sunt acoperite din fondurile proiectului (deplasare, cazare, masă / diurnă, acces în întreprinderile organizatoare de practică).

 

Studenții vor beneficia de consiliere și orientare în carieră în vederea elaborării planului individual de carieră, dar și de oportunitatea dezvoltării competențelor profesionale prin stagii de practică în companii potențial angajatoare.

Detalii suplimentare se găsesc pe site-ul proiectului care poate fi accesat AICI.

Proiecte@UCV 06.11.2014