Invata Automatica - practica si vizita de lucru

În cadrul proiectului „Învaţă Automatica”, contract POSDRU/90/2.1/S/64051, se desfăşoară activităţile de practică ale studenţilor la firmele partenere de practică. În luna iunie se vor efectuat stagii de practică de către 37 de studenţi din anii II şi IV Automatică şi Informatică Aplicată, la firme de profil din regiune, cum ar fi: Softronic Craiova, Hella Romania, IPA SA Craiova, Elprest Craiova, Kirchhoff Craiova, Automatic Systems etc.

În acelaşi proiect, pentru recompensarea celor mai buni studenţi la activitatea de practică a fost organizată o vizită de lucru în perioada 09-11 mai 2013. Au participat 27 de studenţi de la specializarea „Automatică şi Informatică Aplicată” a Universităţii din Craiova, anii de studii II și IV. Au fost vizitate obiectivele industriale Continental Sibiu şi Centrala Hidroelectrică Lotru-Ciunget, jud. Vâlcea.

Proiecte@UCV 17.05.2013