E.ON Challenge

Avem deosebita plăcere de a vă informa că dăm startul celei de-a X-a ediţii a competiţiei Energy Challenge, competitie care urmăreşte dezvoltarea creativității și abilităţilor studenților, conturând cadrul ideal unde acestia își pot testa ideile și cunoștințele. 

 

Pentru explicații suplimentare va avea loc o prezentare online unde vom vorbi despre modalitatea de înscriere, avantajele competiţiei şi unde se va răspunde tuturor curiozităţilor. Prezentarea va avea loc în data de 7 decembrie, la ora 11:00 pe Teams:  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTgwYzcxNDItMmIyYy00M2RlLTgxNTktMGI4YzkwZDg3ODY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b914a242-e718-443b-a47c-6b4c649d8c0a%22%2c%22Oid%22%3a%22248ebe0d-c99e-4528-8087-21f8e7337437%22%7d 

 

Mai multe detalii despre concurs găsiți mai jos:  

http://energychallenge.eon-romania.ro/ 

http://www.facebook.com/studentenergychallenge/

Știri@UCV 06.12.2023