Selecție participanți pentru un curs scurt ERASMUS+ Blended Intensive Program

Selecție participanți pentru un curs scurt ERASMUS+ Blended Intensive Program (program intensiv mixt) în perioada 25.09 – 7.10.2023.

 

Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică organizează o selecţie a studenților pentru acordarea de burse ERASMUS+ în vederea participării la un curs ERASMUS+ Blended Intensive Program  în perioada 25.09 – 7.10.2023. Cursul va presupune activităţi de studiu şi practică în domeniile:

 • Artificial Intelligence (Inteligenţă artificială)
 • Internet of Things (Internetul obiectelor)
 • Remotely operated underwater vehicles (Vehicule subacvatice operate de la distanță)

 

Cursul va fi derulat în colaborare de către următoarele instituţii:

 • International Hellenic University, Thessaloniki, Grecia (coordonator şi gazdă pentru mobilitate)
 • University of Salamanca, Spania
 • Universitatea din Craiova, Romania

 

Cursul cuprinde două perioade:

 • 25.09 – 29.09.2023 de prelegeri online (3 h / zi)
 • 1.10 – 7.10.2023 (2 zile transport, 5 zile stagiu) pentru o mobilitate scurtă la International Hellenic University, Thessaloniki, Grecia pentru activităţi practice face-to-face.

 

Participarea la acest program va fi recompensată cu 3 credite.

 

Pot participa la această selecție toţi studenţii interesaţi, nivel licență sau master din domeniul CTI cu condiţia ca la momentul selecţiei (şi, ulterior, la momentul plecării în mobilitate) să fi avut rezultate școlare bune în semestrul/anul precedent. Participarea la acest curs presupune cunoaşterea limbii engleze (scris, vorbit, înţeles).

 

Înscrierile se vor desfăşura în perioada 23 mai - 9 iunie 2023. Selecţia va avea loc în data de 12 iunie 2023 și va consta din dosar şi interviu. Pentru înscrierea la selecţie, studenţii interesaţi sunt invitaţi să completeze următorul formular online (pentru conectarea la formular se va folosi adresa de email instituţională @student.ucv.ro):

https://forms.gle/PjHFH87sQfTkKt6S6

 

Calendarul selecţiei este următorul:

 • Depunerea dosarelor de candidatură prin intermediul atât al formularului online cât şi în format fizic (într-un dosar plic) la Secretariatul Fac. A.C.E.: 23 mai - 9 iunie 2023
 • Desfăşurarea selecţiei: 12 iunie 2023, ora 14:00
 • Locația desfășurării examenului de selecție: campusul Facultății de Sport, Blvd. Brestei nr. 164, Craiova
 • Anunțarea rezultatelor la nivel de facultate: 14 iunie 2023

 

Criteriile de eligibilitate pentru candidați sunt:

 • Să fie înmatriculați actualmente la Fac. A.C.E. a Universităţii din Craiova, studii de licenţă sau master, domeniul CTI.
 • Să aibă rezultate academice bune în semestrul/anul anterior.
 • Să prezinte un dosar de candidatură.

 

Dosarul de candidatură trebuie să cuprindă:

 • Scrisoare de motivaţie (redactată în limba engleză pentru care se aplică) semnată și datată.
 • CV (de exemplu în format EuroPASS), în limba engleză, semnat pe fiecare pagină și datat.
 • Atestat de limba engleză  (pentru studenţii de la calculatoare română).
 • Foaie matricolă.

 

Bugetul alocat unei mobilități:

 • 490 de euro (5 zile stagiu si 2 zile deplasare dus-întors, 70 EUR/zi).
 • 50 de euro suplimentar pentru deplasare cu auto (automobil sau autobuz).
 • Fiecare student selectat cu mai puține oportunități (care îndeplineşte condiţiile de bursă socială) va primi un supliment de 100 de euro.

 

NOTA BENE: Comisia de Relații Internaționale a Consiliului Facultății are rolul de a echivala creditele obținute de studenți în momentul întoarcerii acestora din mobilitate!

 

Știri@UCV 22.05.2023