Despre noi Despre noi
Profesor doctor inginer

Eugen Bobasu

Departamentul de Automatica, Electronica si Mecatronica
Cabinet: 203
Tel: 0251-438.408 | 0251 435.724 / 150
e-mail: ebobasu@automation.ucv.ro

Cursuri

 • Îmbunatatirea indicatorilor calitativi la tratarea biologica a apelor reziduale din industria alimentara pe baza unor sisteme de conducere avansata - APEPUR, Contract de Excelenta CEEX 2006-2008, MENER nr. 717/P1/24.07.2006, modulul I, (Universitatea ?Dunarea de Jos? din Galati, Universitatea din Craiova etc.), valoare pentru Universitatea din Craiova: 275.000 RON, director: S. Caraman, responsabil Craiova: E. Petre, colectiv: D. Selisteanu, D. Popescu, E. Bobasu, D. Sendrescu etc.
 • Reglarea neliniara robusta a coloanelor de separare criogenica a izotopului 13C, Contract PNCDI II, Programul: Parteneriate în domenii prioritar, 2007-2010
 • Sisteme integrate de conducere in timp real în retea a proceselor ? SICOTIR, Contract PNCDI II, Programul: Parteneriate în domenii prioritare, 2007-2010, nr. înreg. CNMP 05D7/18.09.2007, nr. inreg. contractor 58C/14.09.2007, Universitatea din Craiova - MECT ? CNMP, (parteneri Universitatea Politehnica din Timisoara, Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, S.C. Elprest SRL Craiova), valoare pentru Universitatea din Craiova (coordonator): 1.000.000 RON, director: C. Ionete, colectiv: V. Rasvan, C. Marin, D. Popescu, E. Petre, E. Bobasu, E. Iancu, D. Selisteanu, D. Sendrescu, M. Roman etc.
 • Retele de distributie de curent continuu pentru aplicatii industriale DC-net, cod CNCSIS 95, durata 3 ani 2006-2008, contract nr. 194/07.06.2006, tema 1, valoare 106.200 RON, finantat de MEdC-CNCSIS, beneficiar Ministerul Educatiei si Cercetarii, director Eugen Bobasu, colectiv: D. Popescu, E. Petre, V. Rasvan, D. Sendrescu, etc.
 • Platforma multimedia pentru instruire, cercetare si dezvoltare de aplicatii în mecatronica si automatica, Contract CNCSIS de tip Platforme/laboratoare de formare si cercetare interdisciplinara, 2006-2008, OMEdC 4873/08.08/2006, Universitatea din Craiova 62B/14.09.2006, 5.000.000 RON, director M. Ivanescu, consiliu conducere: D. Cojocaru, I. Diaconu, D. Popescu. M. Vînatoru, D. Selisteanu, colectiv: N. Bîzdoaca, M. Nitulescu, E. Petre, V. Rasvan, E. Bobasu, C. Ionete, C. Marin, E. Iancu etc. [37 membri].
 • Promovarea cercetarii în automatica si robotica în scopul integrarii în retele europene si internationale de cercetare - PARSIR, Contract de Excelenta CEEX 2006 ? 2007, CEEX 14/2006, modulul III, competitia 2, Universitatea din Craiova ? MEC, (valoare 2006 ? 2007: 200.000 RON), director: Dorin Popescu, colectiv: M. Ivanescu, V. Rasvan, D. Popescu, E. Petre, E. Bobasu, D. Selisteanu, C. Ionete, N. Bîzdoaca, D. Sendrescu s. a. [24 membri].
 • Sistem de analiza si calcul a semnalelor din retele electrice poluate si comanda a filtrelor active pentru compensarea armonicilor - SACSCFA, Contract de Excelenta CEEX 4049/2006, program Cercetare de excelenta, modulul I, contractor ICMET Craiova (Responsabil proiect Universitatea din Craiova: Dan Popescu), valoare (pentru Universitatea din Craiova): 244.400 RON, durata 3 ani: 2006?2008, membri colectiv Craiova: V. Rasvan, E. Bobasu, E. Petre, D. Selisteanu, D. Sendrescu, M. Roman etc.
 • Prevenirea cuplajelor pilot-elicopter (om-masina) în manevre critice la bordul navelor si platformelor marine - ELICOMNAV, Contract de Excelenta CEEX, modulul I, nr. 449/06.11.2006, contractor SC STRAERO S.A. Bucuresti, subcontract Universitatea din Craiova nr. 259/26.07.2006 (Responsabil proiect Universitatea din Craiova: Dan Popescu), valoare (pentru Universitatea din Craiova): 60.000 RON, durata 3 ani: 2006?2008, membri colectiv Craiova: V. Rasvan, E. Bobasu, E. Petre, D. Selisteanu, D. Sendrescu, M. Roman etc.
 • Metode moderne de conducere adaptiva, vibrationala si alunecatoare a sistemelor neliniare. Aplicatii la bioprocese de depoluare, 2005-2006, beneficiar Ministerul Educatiei si Cercetarii, nr. contract 27661 / 14.03.2005, Cod CNCSIS 90, Tema 17, (valoare 20.000 RON), act aditional 17 C / 18.04.2006, Cod CNCSIS 90, Tema 28, (valoare 24.000 RON), director: D. Selisteanu, colectiv: V. Rasvan, E. Petre, C. Marin, D. Popescu, E. Bobasu, C. Ionete s.a.
 • Sisteme disipative. Analiza si sinteza, 2004-2006, beneficiar Ministerul Educatiei si Cercetarii, nr. contract 33062/2004, cod CNCSIS 279, Tema 13, nr. contract 34677/2005, cod CNCSIS 279, act aditional 17 C / 18.04.2006, cod CNCSIS 279, Tema 26, (valoare 2004 ? 2006: 47.500 RON), director: V. Rasvan, colectiv: E. Bobasu, E. Petre, D. Popescu, D. Selisteanu s.a.
 • Metode evoluate de conducere neliniara a proceselor biotehnologice pentru depoluarea mediului, 2004-2005, beneficiar Ministerul Educatiei si Cercetarii, nr. contract 33062/2004, Cod CNCSIS 317, Tema 9, (valoare 150.000.000 ROL = 15.000 RON), nr. contract 34677/2005, Cod CNCSIS 317, (valoare 24.500 RON), director: E. Petre, colectiv: V. Rasvan, E. Bobasu, C. Marin, D. Selisteanu, D. Popescu s.a. [10 membri].
 • Dinamici nestandard în sistemele cu întârziere ? studii si experimente simulate, 2004-2005, beneficiar Ministerul Educatiei si Cercetarii, nr. contract 33062/2004, Cod CNCSIS 318, Tema 10, nr. contract 34677/2005, Cod CNCSIS 318, (valoare 2004 ? 2005: 41.000 RON), director: D. Popescu, colectiv: V. Rasvan, E. Bobasu, D. Selisteanu s.a
 • Sinteza adaptiva a sistemelor aerospatiale bazata pe tehnici ale inteligentei artificial, 2004-2006, beneficiar INCAS Elie Carafoli, director grant V. Rasvan, colectiv: E. Bobasu, D. Popescu, E. Petre s.a.