Rezultatele concursului de admitere

 • Rezultate parţiale după examenul scris (afișate la 19.07.2018) - sesiunea IULIE 2018 (aici);

 

 

Rezultate partiale la concursul de admitere din sesiunea IULIE 2018 (afişate la 19.07.2018)

 Anunțuri importante:

 • Depunerea de contestații: aici;
 • Confirmarea locului câștigat prin concurs: aici;

 

 • Candidaţii admişi la specializările din domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei - CTI:
  • CTI - Calculatoare cu predare în limba engleză:
  • CTI - Calculatoare cu predare în limba română: buget, taxă;
 • Candidaţii admişi la specializările din domeniul Inginerie Electronică, Telecomunicaţii și Tehnologii Informaționale - IETTI:
 • Candidaţii admişi la specializările din domeniul Ingineria Sistemelor - IS: 
  • IS - Automatică şi Informatică Aplicată: buget, taxă;
  • IS - Ingineria Sistemelor Multimedia: buget, taxă;
 • Candidaţii admişi la specializările din domeniul Mecatronică şi Robotică - MR:
 • Candidaţii potențiali admişi: buget, buget și taxă ;
 • Rezultatele probei scrise: matematică.