Învațământ Utile Avizier secretariat

ANUNȚ IMPORTANT 

 

În vederea obținerii adeverințelor din care rezultă calitatea de student, vă rugăm să transmiteți cerere on-line (conform modelului de mai jos) pe adresa de email corespunzătoare programului de studiu pe care îl urmați. 

 

Vor fi luate în considerare doar cererile transmise de luni până vineri, în intervalul 8:00 – 16:00. Este important să bifați în cerere modalitatea în care doriți să primiți adeverința: on-line sau în original. Adresa de e-mail a secretarei de an o găsiți la: Informații suplimentare (aici)

 

Programul de eliberare a documentelor în original, vizare a carnetelor și legitimațiilor, este de luni până vineri, în intervalul 10:30 - 12:30, în holul sediului INCESA.

 

Orice solicitare (copii ale actelor de studii, fișe lichidare, situații școlare, etc.) se va face folosind adresa de email instituțională, specificând un număr de telefon la care puteți fi contactat.

 

Model cerere aici 

Informații suplimentare aici

 

Eliberare acte studii

Ținând cont de măsurile luate pentru  preîntâmpinarea răspândirii COVID-19, începând cu data de 18.05.2020, eliberarea tuturor actelor de studii emise de Universitatea din Craiova se va face EXCLUSIV pe bază de programare pe e-mail sau telefonic la sediul central din Str. A. I. Cuza, Nr.13, camera 457.

 

Anunțul complet aici.

 

 

Finalizare studii - sesiunea Septembrie 2022

 

 

 

 

Candidații interesați să participe la sesiunea de finalizare a studiilor Septembrie 2022 (examene de licență, respectiv de disertație), sunt invitați să consulte următoarele informații:

 

- anunțul relativ la procedura de înscriere la examen - aici

 

- cererea de înscriere - aici

   

Burse sociale și de merit - sem. I / 2022-2023

 UCv acordă burse sociale studenților săi pe perioada semestrului I al anului universitar 2022-2023:

- anunțul relativ aici;

- regulamentul de burse aici;

- formularul de cerere de bursă socială aici;

- Anexa 4 cu opisul documentelor necesare aici.

 

Programul EURO200

 

Studenții interesați de programul EURO 200 sunt rugați să consulte următorul document informativ aici.

 

Sesiune restanțe de iarnă

 

În perioada 17.01.2022-13.02.2022 studenții A.C.E. pot susține examene restante (din anii anteriori). Pentru aceasta trebuie să verificați pe site-ul web al facultății programarea examenelor de la programul de studii pe care îl urmați și să transmiteți cerere (conform modelului anexat - aici) însoțită de chitanță pe adresa de e-mail corespunzătoare programului de studiu pe care îl urmați.

Detalii suplimentare pot fi consultate aici.

Pentru colocvii cererile și chitanțele trebuie trimise în perioada 10-13.01.2022.

Pentru examene cererile și chitanțele trebuie trimise în perioada 14-20.01.2022.

  

 

Formulare și cereri pentru studenții A.C.E.

Secretariatul A.C.E. informează studenții despre o serie de cereri care pot fi trimise on-line pe adresele din anunțul următor: aici. În acest sens, secretariatul A.C.E. pune la dispoziția studenților următoarele formulare:

 

  • Cerere înmatriculare în an superior - aici
  • Cerere întrerupere studii - aici
  • Cerere prelungire școlaritate - aici
  • Cerere reînmatriculare - aici
  • Cerere reluare studii - aici
  • Cerere repetare cu taxă - aici
  • Cerere transfer de la o specializare la alta - aici
  • Cerere retragere studii - aici
  • Cerere reînmatriculare (exmatriculat pentru neplata taxei) - aici

 

 

Actualizat: 02.11.2022